Innehåll

Balans nr 4 2007

Kortfattat: Ekobrotten blir fler

Den ekonomiska brottsligheten ökar, det visar en rapport från KPMG. Materialet är från Storbritannien men kan enligt Martin Krüger, chef KPMG Forensic, jämföras med Sverige. Han säger att ”Bakom ökningen står till stor del den organiserade brottsligheten”. Det är dock fortfarande företagens egen personal som ligger bakom de flesta brotten.