Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Ny styrelse i Rådet för finansiell rapportering

Den 1 april inrättades en ny enhet inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden – Rådet för finansiell rapportering – som självständigt ska bedriva normbildning för börsnoterade bolag inom redovisningsområdet. Rådet för finansiell rapportering ersätter det tidigare Redovisningsrådet.

Som Balans tidigare rapporterat har Anders Ullberg utsetts till ordförande i det nybildade rådet. Övriga ledamöter är: Hans Biörck, CFO Skanska, Carl-Eric Bohlin tidigare auktor revisor PricewaterhouseCoopers, Arne Liljedahl, CFO Nordea, Hans Ola Meyer, CFO Atlas Copco, George Pettersson, auktor revisor KPMG, Dennis Svensson auktor revisor PricewaterhouseCoopers och Lars Träff, auktor revisor Ernst & Young. Carl-Eric Bohlin kommer att fungera som Rådets verkställande ledamot.