Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Artikel nominerad till internationell tävling

Bo Nordlund var mottagare av Carl H Witts pris för bästa artikel i Balans 2005/06. Han är redovisningspecialist hos KPMG och artikeln handlade om ”Redovisning vid försäljning av fastigheter”.

Balans redaktionskommitté nominerade på sitt senaste möte Bo Nordlunds artikel till Articles of Merit Award 2007 som anordnas av International Federation of Accountants (IFAC).

Artikeln har översatts av Ken Schubert och har titeln ”Reporting real estate sales”.