Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Transformera Taxonomier!

I samarbete med Bolagsverket har XBRL Sweden tagit fram en ny version av de svenska taxonomierna (standardiserad beskrivning och klassificering av rapporters innehåll i XBRL-formatet) för årsredovisningar och revisionsberättelser. I mitten av april publicerades en Public Working Draft av dessa.

I den nya versionen av årsredovisningstaxomin har förändringar gjorts såväl i den tekniska utformningen som i innehållet.

Innehållsmässigt har standarden gjorts mer flexibel, bland annat i termer av fritextfält i noter och en utökad valbarhet i årsredovisningens alla delrapporter, förklarar XBRL Sweden. Detta har gjorts för att ta större hänsyn till rådande praxis hos programvaruleverantörer och redovisningsbyråer.

På den tekniska sidan är förhoppningen med förändringarna att ”skapa en mer flexibel och återanvändningsbar plattform för såväl det nuvarande tillämpningsområdet som kommande utveckling”.

Det är en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2006 som gör det möjligt att skicka in räkenskapshandlingar till Bolagsverket i elektronisk form. Bolagsverket har beslutat att elektroniska årsredovisningar och revisionsberättelser ska upprättas i den internationella rapporteringsstandarden XBRL.

Den som är intresserad kan fram till den 25 maj lämna synpunkter på materialet på <www.xbrl.se>.

XBRL – eXtensible Business Reporting Language – är ett globalt språk för finansiell rapportering.

XBRL är en standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information – ett enkelt – och internationellt standardiserat format för att beräkna, distribuera och presentera ekonomisk information i alla tänkbara IT-miljöer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...