Innehåll

Balans nr 5 2007

Kortfattat: Utvecklingstrender

Revisionsbranschen genomgår just nu omfattande förändringar, både nationellt och internationellt. Följande utvecklingslinjer är av betydelse för revisionsbranschen:

  • en allt snabbare internationell harmonisering

  • utveckling mot mycket komplexa regelsystem, t.ex. IFRS (International Financial Reporting Standards) och reglerna för finansiella företag

  • ökat inslag av lagreglering med också tendens till tudelning i regelsystemen, dvs. olika regler för små/medelstora företag respektive stora företag

  • ökad fokusering på att revisionen ska tillgodose ”the public interest” större uppmärksamhet kring oberoendefrågor

  • lagstiftaren och utvecklingen för bolagsstyrning ger revisorn tillkommande uppdrag.

<www.farsrs.se>