Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Rapport i stället för revision?

Diskussionerna är i full gång om vilken typ av uttalande – om något – som så småningom ska ersätta revisionsberättelsen när revisionsplikten avskaffas för mindre bolag. FAR SRS revisionskommitté har tillsatt en arbetsgrupp som ska diskutera och föreslå hur review (översiktlig granskning) eller en annan form av uttalande ska kunna användas för avrapportering av ett företags finansiella ställning. Compilation (sammanställning) utvärderas också. I arbetsgruppen ingår Bo Åsell, Helena Adrian och Björn Bäckvall.

– Det kommer finnas ett stort behov även fortsättningsvis att företagen erhåller någon form av uttalanden om tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. En mycket viktig uppgift för branschen är att till marknaden tydligt förklara skillnaderna mellan olika typer av uttalanden som görs, säger Bo Åsell och Helena Adrian.

Den grundläggande skillnaden mellan review och compilation är att i den förra drar revisorn egna slutsatser och rapporterar dessa medan i den senare är det enbart frågan om att revisorn gör en sammanställning av tillhandahållna uppgifter.

I bland annat Danmark (där revisionsplikten stegvis håller på att avskaffas för mindre företag) diskuteras review. De grundläggande principerna för review baseras på Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2400 om ”uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter” samt SÖG 2410 om ”översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisorer”. I den förra sägs att standarden ska ge vägledning ”om revisorns professionella ansvar när en revisor som inte är företagets valda revisor åtar sig ett uppdrag att utföra översiktlig granskning av finansiella rapporter samt om utformningen av och innehållet i den rapport ... som revisorn lämnar efter utfört uppdrag”.

Compilation å andra sidan ingår inte i det svenska regelverket och har hittills inte räknats som en revisionstjänst som de svenska revisionsbyråerna tillhandahåller. Compilation används dock i andra länder. En fråga som debatterats i detta sammanhang är revisorns oberoende i förhållande till denna tjänst. Det har bland annat diskuterats ifall det ska stå i (compilation-) rapporten om revisorn är oberoende eller ej i förhållande till företaget vars finansiella uppgifter man sammanställer. Detta har hittills inte krävts.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...