Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Köpbeteende – ett gissel för förvaltare

Den nordiska kapitalmarknaden präglas av framtidstro och stark tillväxt. Men omfattande förändringar i pensionssystem och regelverk kommer att medföra förändringar framöver. Det visar Ernst & Youngs nya studie ”Nordic Asset Management Market – Outlook 2007” där kapitalförvaltare och institutionella investerare ger sin syn på marknadens framtid.

Enligt studien förstår inte kapitalförvaltarna på den nordiska marknaden fullt ut kundernas köpbeteende. Exempelvis anger institutionella investerare låga avgifter som huvudkriterium vid val av förvaltare, en parameter som kapitalförvaltarna själva tror är oväsentlig. Studien visar också att förvaltarna överskattar betydelsen av historisk avkastning.