Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Nytt mikrolån

Almi företagspartner lanserar ett nytt mikrolån. Företagare kan få låna upp till 100 000 kronor utan medverkan från banken. Det rör med andra ord lånenivåer under den som bankerna i första hand söker. Almi räknar med att fler kvinnor och invandrare ska starta eget med hjälp av det nya lånet.