Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Ny standard för bestyrkande av information om utsläpp av växthusgaser på väg

IAASB:s styrelse har antagit ett projektförslag angående framtagningen av en ny IAASB-standard för Assurance on Greenhouse Gas Disclosures. IFAC/IAASB Sustainability Experts Advisory Panel (SEAP) har varit delaktig i processen med att ta fram förslaget.

Bakgrunden till förslaget om framtagning av den nya standarden är den allt större enigheten om att utsläppen av växthusgaser och den globala uppvärmningen är ett problem som är genererat av mänskligheten.

– Fler och fler företag levererar nu prestanda gällande denna performance-indikatorn i sina årsredovisningar som då blir föremål för det lagbundna kravet på revision. Då behöver revisorerna stöd för bestyrkande av denna information, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och en av experterna i SEAP.

Beslutet om framtagningen av en standard för Assurance on Greenhouse Gas Disclosures kommer att föredras för IAASB:s styrelse i juli. Förslaget väntas sedan antas i september.

Enligt förslaget ska den nya standarden kunna börja tillämpas i juli 2009.