Vid årsskiftet infördes krav om att samtliga restauranger och frisörer ska föra personalliggare där alla som arbetar under dagen är namngivna. Lagstiftningen gav samtidigt Skatteverket rätt att genomföra oannonserade kontrollbesök. Enligt Skatteverket har den nya lagen lett till en kraftig ökning av inbetalade arbetsgivaravgifter och skatter. Under januari till och med mars genomfördes 12 000 kontroller av personalliggare. Kontrollerna visade bl.a. att:

– Rapporterade lönekostnader inom restaurang- och frisörbranschen ökade med 16 procent under årets tre första månader. Detta har lett till ökade skatteintäkter på minst 116 miljoner kronor.

– Runt 25 procent av de företag som Skatteverket besökt, och som tidigare inte uppgett sig ha några anställda, har nyregistrerat sig som arbetsgivare.