Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Vattenfall, SAS och Green Cargo bäst på att redovisa hållbarhet

Vattenfall, SAS och Green Cargo är bäst bland de statligt ägda bolagen på att redovisa hållbarhetsprestanda. Det visar Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) genomlysning av de statliga bolagens hållbarhetsredovisningar för år 2005. Uppdraget kommer från Näringsdepartementets enhet för statligt ägande och syftet har varit att lyfta fram vägledande goda exempel.

– Att regeringen nu på det här sättet väljer att under stryka de statliga bolagens ansvar för att ligga i framkant avseende hållbar affärsut veckling, redovisning och transparens är naturligtvis en viktig signal till de statliga bolagens styrelser, säger specialistrevisor Lars-Olle Larsson som ansvarat för genomlysningen tillsammans med Maria Flock Åhlander på ÖPwC.

– Vattenfalls hållbarhetsredovisning skulle, om den var oberoende bestyrkt, kunna jämföras med de allra bästa redovisningarna vi bedömer i FAR SRS årliga tävling, tillägger Lars-Olle Larsson som även ingår i FAR SRS jury för belöning av bästa hållbarhetsredovisning.

Av 46 statligt ägda bolag har tretton ingått i genomlysningen. Av dessa har sju publicerat fristående separata hållbarhetsredovisningar och sex publicerat en fristående hållbarhetsredovisning i den tryckta årsredovisningen.

Riktlinjerna för bedömningen har varit tredje generationens riktlinjer för hållbarhetsredovisning, GRI G3, från Global Reporting Initiative (GRI). Bedömningen har utgått från GRI G3:s fem särredovisade upplysningsområden (mer info finns på <www.grig3.0rg>):

 1. Strategi och analys

 2. Bolagsinformation

 3. Redovisningsprinciper

 4. Styrning, åtaganden och intressentperspektiv

 5. Förhållningssätt till informationskategorier och resultatindikatorer

GRI G3 rekommenderar ett oberoende bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Efter att den internationella standardsättaren IAASB kom med standarden ISAE 3000 har FAR SRS uppdaterat den svenska standarden för oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning. Två av de statligt ägda bolagen, SAS och Green Cargo, hade oberoende bestyrkta hållbarhetsredovisningar 2005. Till familjen av bestyrkta hållbarhetsredovisningar i den statliga sfären har i år tillkommit Vin & Sprit Group.

Regeringens rapport ”Genomlysning av de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning 2006” finns att ladda ner på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...