Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Alla ska få bättre kunskap om våra finanser

Ökat samarbete mellan staten, myndigheter och finansbranschen, ökad samordning inom finansbranschen och en gemensam nationell satsning på finansiell folkbildning. Det är några områden som lyfts fram i en rapport från Finansmarknadsrådet.

Finansmarknadsrådets uppdrag är att föreslå strategiska åtgärder för att främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholm som finansplats. Rådet tillsattes av regeringen i april 2006 och uppdraget löper under tre år.

– För att vilja och kunna genomföra åtgärder måste det ske en samlad satsning mellan politiker, myndigheter och branschen. Samtidigt måste satsningen vinna legitimitet hos allmänheten, kommenterar Kerstin Hessius, ordförande för Finansmarknadsrådet i ett pressmeddelande.

Finansmarknadsrådet föreslår åtgärder för ökat affärsfokus hos Finansinspektionen (FI). Detta ska ske genom att en expertpanel inrättas samtidigt som styrelsens kompetens breddas.

Finansmarknadsrådet menar vidare att en samordning och förstärkning av branschorganisationerna måste till och föreslår:

– Formalisera, utveckla och resursallokera till en ny paraplyorganisation för hela branschen.

– Utveckla samordning av aktuell heltäckande statistik.

I rapporten föreslås vidare en gemensam utbildningssatsning för allmänheten. Rådet menar exempelvis att man ska ”integrera privatekonomi i obligatoriska ämnen i skolan”. Lärare ska dessutom utbildas och fortbildas i ämnet.

Finansmarknadsminister Mats Odell säger om förslaget att ”ett första viktigt steg har redan tagits genom att regeringen tillfört resurser till FI för att göra en förstudie om hur det är ställt med svenskarnas finanskunskaper”.

<www.regeringen.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...