Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Alla ska få bättre kunskap om våra finanser

Ökat samarbete mellan staten, myndigheter och finansbranschen, ökad samordning inom finansbranschen och en gemensam nationell satsning på finansiell folkbildning. Det är några områden som lyfts fram i en rapport från Finansmarknadsrådet.

Finansmarknadsrådets uppdrag är att föreslå strategiska åtgärder för att främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholm som finansplats. Rådet tillsattes av regeringen i april 2006 och uppdraget löper under tre år.

– För att vilja och kunna genomföra åtgärder måste det ske en samlad satsning mellan politiker, myndigheter och branschen. Samtidigt måste satsningen vinna legitimitet hos allmänheten, kommenterar Kerstin Hessius, ordförande för Finansmarknadsrådet i ett pressmeddelande.

Finansmarknadsrådet föreslår åtgärder för ökat affärsfokus hos Finansinspektionen (FI). Detta ska ske genom att en expertpanel inrättas samtidigt som styrelsens kompetens breddas.

Finansmarknadsrådet menar vidare att en samordning och förstärkning av branschorganisationerna måste till och föreslår:

– Formalisera, utveckla och resursallokera till en ny paraplyorganisation för hela branschen.

– Utveckla samordning av aktuell heltäckande statistik.

I rapporten föreslås vidare en gemensam utbildningssatsning för allmänheten. Rådet menar exempelvis att man ska ”integrera privatekonomi i obligatoriska ämnen i skolan”. Lärare ska dessutom utbildas och fortbildas i ämnet.

Finansmarknadsminister Mats Odell säger om förslaget att ”ett första viktigt steg har redan tagits genom att regeringen tillfört resurser till FI för att göra en förstudie om hur det är ställt med svenskarnas finanskunskaper”.

<www.regeringen.se>