Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Tema: Utbildning – Stort rekryteringsbehov hos storbyråerna

För den som har siktet inställt på att arbeta i revisionsbranschen är det fortsatt goda tider. Samtliga stora byråer söker nya medarbetare inom de flesta affärsområden och i dagsläget är konkurrensen om de nyutexaminerade studenterna hård.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers personalchef, Petra Schedin-Stergel, säger att man kommer att rekrytera runt 350 nya medarbetare under 2007/2008. Behovet av ny arbetskraft finns inom alla byråns affärsområden.

Ernst & Young kommer att anställa runt 300 nya medarbetare under 2007.

– Vi söker nya talanger till samtliga affärsområden, säger Teresa Palmquist, marknadsdirektör hos Ernst & Young.

KPMG:s vd Thomas Thiel säger att byrån kommer att anställa minst 250 personer det kommande året.

– Efterfrågan på våra tjänster ökar inom alla områden. Självklart finns det alltid ett stort behov att rekrytera till vår kärntjänst revision. Men just nu växer våra rådgiv ningstjänster starkt och för att möta efterfrågan är beho vet stort även där, säger Thomas Thiel.

Även Deloitte planerar att nyanställa, minst 200 nya medarbetare per år den kommande femårsperioden.

– Vi förväntar oss en stark tillväxt och att vi kommer att ta marknadsandelar under den kommande femårspe rioden, vilket medför att vi ser ett stort rekryteringsbe hov inom alla våra affärsområden. Vi planerar att rekry tera minst 200 medarbetare varje år, varav majoriteten är nya unga revisorer. Men vi räknar också med att rekrytera många skattejurister och konsulter till vår konsultverk samhet, säger Camilla Samuelsson, rekryteringsansvarig på Deloitte.

Också Lindebergs Grant Thornton meddelar att man kommer att nyanställa den kommande perioden. För tillfället är efterfrågan störst inom redovisning. Men även affärsområdet revision växer, vilket innebär en ökad efterfrågan på nya medarbetare inom det området.

Pernilla Halling