Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Inledning

Nyhet i detta nummer är att ni läsare hädanefter kommer att kunna kommentera en debattartikel på tidningens hemsida <www.tidskriftenbalans.se>. Först ut är Carola Lundgren, godkänd revisor i Piteå, som förhoppningsvis lockar till debatt. Hon ger råd till revisorn att komma ”fram ur garderoben och börja på en säljkurs! Jan Magnusson, auktoriserad revisor i Linköping, debatterar också branschens framtid: ”När revisionsplikten tas bort är inte längre vårt oberoende ett hinder i vår rådgivning, utan företagaren bör tillförsäkras ökade möjligheter att ta till sig revisorns kompetens.”

Ytterligare en rykande färsk nyhet är att det inför varje nummer kommer att publiceras en enkätfråga på hemsidan. ”Tror du att FAR SRS och SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) kommer att gå samman inom ett par år?” lyder första frågan. Resultatet av enkäten publiceras i nästa nummer av Balans.

Lars Heikensten är Sveriges representant i Europeiska Revisionsrätten. Han berättar om arbetet, pekar på svaga punkter och föreslår hur Rätten bättre ska ”granska räkenskaperna över EU:s inkomster och utgifter samt kontrollera att verksamheten sköts på ett effektivt sätt”.

Ett första beslut om att bilda en redovisningssektion inom FAR SRS tas på en extrastämma den 12 september. Peter Clemedtson, ordförande FAR SRS, ger sin syn på hur branschen allt mer kommit att fokusera på redovisning. En positiv utveckling, anser han. Tomas Borgström, ordförande för sektionens interimsstyrelse, anser att ”det är viktigt att tillhöra en stark organisation som kan ta tillvara såväl de individuella medlemmarnas som branschens intressen”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...