Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Debatt – Råd till revisorn: Kom fram ur garderoben och börja på en säljkurs!

Revisorer måste jobba på att bli mer pedagogiska, engagerade, lyssnande, tydliga och trevliga. Detta skriver Carola Lundgren som menar att borttagandet av revisionsplikten är till fördel för revisorerna. ”Vi får nu tillfälle att fundera över vad vi tycker är roligt att jobba med, vad vi är duktiga på och vad kunderna faktiskt vill ha och behöver.” Hon är övertygad om att ”passionen för revisorsarbetet kommer att öka i samma takt som förändringsarbetet sker”.

Vilka argument finns det egentligen för att behålla lagstadgad revision? De flesta revisorer tycker säkert att det finns en mängd hållbara argument, men håller kunden med? I värsta fall delar inte kunden revisorns uppfattning.

Jag jobbar själv som godkänd revisor och tycker att vi generellt är usla på att sälja in vårt revisionsarbete.

Vad beror då det på?

Ja – kanske har vi inte funnit de rätta argumenten. Eller så är vårt revisionsarbete inte prisvärt för de mindre företagen.

Låter det kaxigt? Hur som helst så tror jag inte att jag är helt ute och cyklar. Hittills har ju revisionen varit lagstadgad, vilket inneburit att vi inte har behövt försvara våra nedlagda timmar.

Jag leder många utbildningar, främst inom budget, ekonomi för småföretagare, skatter och företagsformer. I dessa utbildningar ingår dessutom ett pass med information om vad lagstadgad revision innebär. Jag har märkt att det ofta blir ett ganska kort och föga intressant pass, jämfört med andra delar i utbildningen. Möjligen kan det bero på att eleverna inte känner till den här delen särskilt väl och att det därför blir få eller inga frågor och diskussioner.

Tyvärr tror jag inte att detta är hela sanningen. Jag är istället tämligen övertygad om att det beror på mitt eget bristande engagemang. Skulle jag tycka att revision var ”det bästa som finns” för företagen, skulle det säkert ”lysa igenom” på ett positivt sätt.

Däremot är jag övertygad om att revisorn är ”det bästa som finns” för företagen. Jag erkänner att jag vid möten med kunder eller potentiella kunder trycker mer på den rådgivande delen än på revisionsdelen. Det känns på något sätt sekundärt att kunden ska välja mig som revisor, för att granskning ska ske av förbjudna lån, förvaltning och korrekta redovisningsprinciper. De väljer ju mig för att få en samtalspartner och för att exempelvis bli informerade om hur förändringar i de så kallade 3:12-reglerna påverkar deras möjlighet till lågbeskattad utdelning från sitt bolag. Sedan får de förstås revision ”på köpet”. Träffar med kunden, löpande under året, handlar mer om att diskutera det kommande årsresultatet än att diskutera min roll i den kommande lagerinventeringen.

Hur kan vi då behålla uppdragen när plikten försvinner?

Jag anser att vi revisorer bör skärpa oss och bli mer intressanta! Och intresserade! Jag tycker att landet är översållat av ”tråkiga” och ”oengagerade” revisorer. Vi måste jobba på att bli mer ...

  • Pedagogiska – sluta prata revisorsspråk. Kunder har berättat för mig att de uppskattar när man pratar så kallad vanlig svenska. Ibland verkar det som att revisorer måste väva in alla paragrafer och undantag i allt de säger. Men det fungerar inte.

  • Engagerade – ring kunden utan anledning. Kunden blir oftast glad/imponerad/positivt överraskad. Ibland får man dessutom sälja extra timmar.

  • Lyssnande – om man bara sitter tyst och lyssnar, kommer massor av information fram. Plötsligt har man fått sälja in en extratjänst utan att man har sagt så mycket – bara några stödord här och där. Kunden är nöjd – det är alltid skönt att få ventilera sina tankar.

  • Tydliga – var tydlig med priser. Priserna är ofta ett dilemma, kunden är oförberedd på fakturor som dimper ner från revisionsbyrån och ofta känner sig kunden obekväm med att ta upp frågan. Revisorn ska ta upp denna fråga, anser jag! Var också tydlig med uppdraget. Vilket arbete gör revisorn respektive redovisningskonsulten. Vilka fel upptäcks av revisorn och vilka konsekvenser får det om felen aldrig skulle upptäckas av någon, det vill säga om man inte har en revisor inblandad.

  • Trevliga – våga bjuda på dig själv. Jag tycker att det enklaste är att ge bort lite av sig själv genom att erkänna små misstag eller dråpligheter – då får man tillbaka desto mer. Självklart blir man inte revisor för att man är trevlig, man måste ju ha yrkeskunskapen också, men står det sedan mellan en trevlig och en ”slät” revisor så är nog valet enkelt.

Och kom ihåg att gå in i förändringarna med passion.

Jag tror att små revisionsbyråer påverkas positivt av förändringen. Vi lever i en föränderlig värld – detta är ett gyllene tillfälle att träna på att tackla förändringar. Vi får nu tillfälle att fundera över vad vi tycker är roligt att jobba med, vad vi är duktiga på och vad kunderna faktiskt vill ha och behöver.

Revisorer kan sälja annat än revision, exempelvis utbildning. Det finns kanske entreprenörsutbildningar i närheten där de efterfrågar en trevlig person med bred erfarenhet och gott ekonomiskt kunnande – det låter som en revisor tycker jag. Man kan också anordna utbildning mot redovisningskonsulter samt företagare och dess personal.

En annan tjänst som jag säljer med framgång är supportavtal. För ett fast arvode får kunder mejla funderingar till mig om allehanda spörsmål. Leder till fler samtal och bättre relation. Kunden blir nöjdare och revisorns arbete kan utföras bättre eftersom denne blir mer insatt i kundföretaget.

Jag känner mig fullständigt övertygad om att passionen för revisorsarbetet kommer att öka i samma takt som förändrings arbetet sker. Och då måste det helt enkelt bli bra!

Carola Lundgren är godkänd revisor hos Revisionären AB i Piteå.

Tyck till!

Håller du med Carola Lundgren? Du kan kommentera hennes inlägg på Balans hemsida <www.tidskriftenbalans.se>. Inläggen kommer även att refereras i nästkommande nummer av Balans.