Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Revisorsnämnden moderniserar

Revisorsnämnden ligger i startgroparna för att sjösätta en ny och mer innehållsrik hemsida.

– Målsättningen är att vår nya hemsida ska lanseras under hösten, förklarar Adam Diamant hos Revisorsnämnden.

Hemsidan kommer att innehålla vad som redan idag finns på <www.revisorsnamnden.se> det vill säga information, blanketter, etc.

En nyhet är dock att sidan även kommer att innehålla en sökfunktion som ersätter de böcker med ”Revisorsnämndens praxis” som hittills publicerats av Revisorsnämnden.

– Men det tar tid att mata in all data, förklarar Adam Dia mant.

En person har anställts särskilt för att lägga in all den materia som finns i bokform – från 1995 och framåt. Ett arbete som sedan kommer att göras löpande.

– Man kommer att kunna söka i ett register, precis som i böckerna. Men man kommer också att kunna göra fritextsökning.

Den intresserade kommer exempelvis att kunna skriva in ”kontrollbalansräkning”, klicka och få fram alla de olika beslut där detta ord finns med.

Adam Diamant, Revisorsnämnden

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...