Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Revisorsnämnden moderniserar

Revisorsnämnden ligger i startgroparna för att sjösätta en ny och mer innehållsrik hemsida.

– Målsättningen är att vår nya hemsida ska lanseras under hösten, förklarar Adam Diamant hos Revisorsnämnden.

Hemsidan kommer att innehålla vad som redan idag finns på <www.revisorsnamnden.se> det vill säga information, blanketter, etc.

En nyhet är dock att sidan även kommer att innehålla en sökfunktion som ersätter de böcker med ”Revisorsnämndens praxis” som hittills publicerats av Revisorsnämnden.

– Men det tar tid att mata in all data, förklarar Adam Dia mant.

En person har anställts särskilt för att lägga in all den materia som finns i bokform – från 1995 och framåt. Ett arbete som sedan kommer att göras löpande.

– Man kommer att kunna söka i ett register, precis som i böckerna. Men man kommer också att kunna göra fritextsökning.

Den intresserade kommer exempelvis att kunna skriva in ”kontrollbalansräkning”, klicka och få fram alla de olika beslut där detta ord finns med.

Adam Diamant, Revisorsnämnden