Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Bästa hållbarhetsredovisning ska utses

Under hösten kommer vinnarna i FAR SRS redovisningstävling Sveriges bästa hållbarhetsredovisning att utses. Tävlingen är indelad i tre kategorier; bästa hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse, bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning och bästa fristående hållbarhetsredovisning.

Kriterierna är nya för i år. De har tagits fram av ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i Storbritannien och bygger på Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

– De senast utgivna riktlinjerna från GRI har etablerats som best practice avseende redovisning internationellt och det är därför närmast självklart att vi i FAR SRS jury nu etablerar bedömningskriterier som följer GRI:s norm, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och ansvarig inom FAR SRS för tävlingen Sveriges bästa hållbarhetsredovisning.

Vinnarna i de tre kategorierna samt eventuella hedersomnämnanden kommer att belönas vid en prisceremoni i Stockholm i november. Belönade företag och organisationer kommer också att omnämnas i FAR SRS Sverigerapport till ESRA, European Sustainability Reporting Association. Redovisningarna kommer även att publiceras <www.sustainabilityreporting.eux

Tävlingsbidragen ska skickas till FAR SRS.