Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Bästa hållbarhetsredovisning ska utses

Under hösten kommer vinnarna i FAR SRS redovisningstävling Sveriges bästa hållbarhetsredovisning att utses. Tävlingen är indelad i tre kategorier; bästa hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse, bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning och bästa fristående hållbarhetsredovisning.

Kriterierna är nya för i år. De har tagits fram av ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i Storbritannien och bygger på Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

– De senast utgivna riktlinjerna från GRI har etablerats som best practice avseende redovisning internationellt och det är därför närmast självklart att vi i FAR SRS jury nu etablerar bedömningskriterier som följer GRI:s norm, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och ansvarig inom FAR SRS för tävlingen Sveriges bästa hållbarhetsredovisning.

Vinnarna i de tre kategorierna samt eventuella hedersomnämnanden kommer att belönas vid en prisceremoni i Stockholm i november. Belönade företag och organisationer kommer också att omnämnas i FAR SRS Sverigerapport till ESRA, European Sustainability Reporting Association. Redovisningarna kommer även att publiceras <www.sustainabilityreporting.eux

Tävlingsbidragen ska skickas till FAR SRS.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...