Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Europafrågor: Påverka nya regler inom redovisning och revision!

EU beslutade i våras att minska den administrativa bördan för EU-företag med 25 procent till senast 2012. I Sverige har regeringen satt mål om minst 25 procents minskning till 2010. Revision, redovisning och bolagsrätt anses som prioriterade områden. Undersökningar har visat att de administrativa kostnaderna inom dessa områden är speciellt höga. Under sommaren presenterade EU-kommissionen ett förslag till förenklingar av EU:s regelverk. I samband med EU-kommissionens meddelande sa Charlie McCreevy, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden: ”Om vi vill göra det möjligt för europeiska företag att konkurrera på dagens globala marknad, måste vi minska byråkratin. Många EU-regler inom bolagsrätt och redovisning är mer än 20 år gamla och skapar onödig börda för företagen. Vi måste nu fråga oss hur de kan förbättras för att möta dagens krav.”

De förenklingar som EU-kommissionen föreslår är att:

 • upphäva bolagsrättsdirektiv som huvudsakligen berör nationella situationer (exempelvis reglerna om inhemska fusioner och delningar, reglerna om kapital i aktiebolag och/eller reglerna om enmansbolag med begränsat ansvar) eller ta bort vissa upplysningskrav i bolagsrättsdirektiven;

 • förenkla upplysningskraven för företag och filialer;

 • ytterligare minska rapporterings- och revisionskraven för små och medelstora företag.

EU-kommissionen vill inleda en diskussion med berörda parter och vill gärna ha synpunkter på ovan och andra förslag på förenklingsåtgärder senast i mitten av oktober. Ytterligare information finns på: <http://ec.europa.eu/internalmarket/com-pany/docs/simplification/com2007394sv.pdf>.

Som uppföljning till detta arbete och baserat på de svar som inkommit kommer EU-kommissionen att utarbeta konsekvensbedömningar, där den även kommer att beakta resultaten av den pågående mätningen av administrativa kostnader. EU-kommissionen räknar med att kunna lägga fram ett lagstiftningsförslag i början av 2008.

Ta chansen och tyck till om dessa frågor. Dina synpunkter är viktiga. Den svenska regeringen skriver i sitt EU-arbetsprogram för hösten 2007 att Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet och driva svenska prioriteringar på ett aktivt och effektivt sätt. Den anser också att ett medvetet och strategiskt ansvarstagande för Europas stora framtidsfrågor är centralt. Det här är ett bra tillfälle att delta i processen att ta fram ny lagstiftning inom ett mycket viktigt område.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallemus@se.pwc.com.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...