Balans nr 8-9 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:15

Takeover Stanna kvar bonus-program (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:17

(Hemligt)

Uttalande 2007:18

Fullföljandevillkor (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:19

Dispens från fyraveckorsfristen (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:20

(Hemligt)

Uttalande 2007:21 Dispens från bud på teckningsoptioner (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:22

Dispens från visst innehåll i erbjudandehandling (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:23

Dispens från budplikt (Fangel-Gexco)

Uttalande 2007:24

Pris på A- resp. B-aktier i bud (Milestone-Invik)

Uttalande 2007:25

(Hemligt)

Uttalande 2007:26

Dispens (II) från fyraveckorsfristen (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:27

(Hemligt)

Uttalande 2007:28

Dispens från bud på teckningsoptioner

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To IFAC

ISA 550, Related Parties

To IFAC

ISA 250, The Auditor’s Responsibilities Relating to Laws and Regulations in an Audit of Fianancial Statements

To IFAC

ISA 570 (Redrafted) Going Concern

Till Bokföringsnämnden

Förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) (Dnr 28/04)

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of proposed Amendments to IAS 24 Related Party Disclosures – State-controlled Entities and the Definition of a Related Party

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna FFFS 2006:16, FFFS 2006:17 och FFFS 2006:18 (FI Dnr 07-3420-200)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009 (Fi2007/4697)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (Fi2007/4468)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Skattelättnader för förmån av hushållstjänster (Fi2007/4301)

Till Skatteverket

Förenklad faktura – utkast till ändring av föreskrift och konsekvensutredning/analys (Dnr 131 297157-07/111)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Till Finansdepartementet

Genomförande av tredje penningstvättsdirektivet; SOU 2007:23

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ds 2007:7) (Ju2007/2275/L1)

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22) (Ju2007/2109/L1)

Till Finansinspektionen

Förslag till föreskrifter med anledning av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) (FI Dnr 06-11788-200)

Till Finansinspektionen

Förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning (FI Dnr 07-3105-200)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...