Balans nr 8-9 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:15

Takeover Stanna kvar bonus-program (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:17

(Hemligt)

Uttalande 2007:18

Fullföljandevillkor (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:19

Dispens från fyraveckorsfristen (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:20

(Hemligt)

Uttalande 2007:21 Dispens från bud på teckningsoptioner (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:22

Dispens från visst innehåll i erbjudandehandling (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:23

Dispens från budplikt (Fangel-Gexco)

Uttalande 2007:24

Pris på A- resp. B-aktier i bud (Milestone-Invik)

Uttalande 2007:25

(Hemligt)

Uttalande 2007:26

Dispens (II) från fyraveckorsfristen (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:27

(Hemligt)

Uttalande 2007:28

Dispens från bud på teckningsoptioner

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To IFAC

ISA 550, Related Parties

To IFAC

ISA 250, The Auditor’s Responsibilities Relating to Laws and Regulations in an Audit of Fianancial Statements

To IFAC

ISA 570 (Redrafted) Going Concern

Till Bokföringsnämnden

Förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) (Dnr 28/04)

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of proposed Amendments to IAS 24 Related Party Disclosures – State-controlled Entities and the Definition of a Related Party

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna FFFS 2006:16, FFFS 2006:17 och FFFS 2006:18 (FI Dnr 07-3420-200)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009 (Fi2007/4697)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (Fi2007/4468)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Skattelättnader för förmån av hushållstjänster (Fi2007/4301)

Till Skatteverket

Förenklad faktura – utkast till ändring av föreskrift och konsekvensutredning/analys (Dnr 131 297157-07/111)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Till Finansdepartementet

Genomförande av tredje penningstvättsdirektivet; SOU 2007:23

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ds 2007:7) (Ju2007/2275/L1)

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22) (Ju2007/2109/L1)

Till Finansinspektionen

Förslag till föreskrifter med anledning av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) (FI Dnr 06-11788-200)

Till Finansinspektionen

Förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning (FI Dnr 07-3105-200)