Balans nr 8-9 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:15

Takeover Stanna kvar bonus-program (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:17

(Hemligt)

Uttalande 2007:18

Fullföljandevillkor (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:19

Dispens från fyraveckorsfristen (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:20

(Hemligt)

Uttalande 2007:21 Dispens från bud på teckningsoptioner (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:22

Dispens från visst innehåll i erbjudandehandling (IBM-Telelogic)

Uttalande 2007:23

Dispens från budplikt (Fangel-Gexco)

Uttalande 2007:24

Pris på A- resp. B-aktier i bud (Milestone-Invik)

Uttalande 2007:25

(Hemligt)

Uttalande 2007:26

Dispens (II) från fyraveckorsfristen (Nasdaq-OMX)

Uttalande 2007:27

(Hemligt)

Uttalande 2007:28

Dispens från bud på teckningsoptioner

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To IFAC

ISA 550, Related Parties

To IFAC

ISA 250, The Auditor’s Responsibilities Relating to Laws and Regulations in an Audit of Fianancial Statements

To IFAC

ISA 570 (Redrafted) Going Concern

Till Bokföringsnämnden

Förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) (Dnr 28/04)

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of proposed Amendments to IAS 24 Related Party Disclosures – State-controlled Entities and the Definition of a Related Party

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna FFFS 2006:16, FFFS 2006:17 och FFFS 2006:18 (FI Dnr 07-3420-200)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009 (Fi2007/4697)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (Fi2007/4468)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Skattelättnader för förmån av hushållstjänster (Fi2007/4301)

Till Skatteverket

Förenklad faktura – utkast till ändring av föreskrift och konsekvensutredning/analys (Dnr 131 297157-07/111)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Till Finansdepartementet

Genomförande av tredje penningstvättsdirektivet; SOU 2007:23

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ds 2007:7) (Ju2007/2275/L1)

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22) (Ju2007/2109/L1)

Till Finansinspektionen

Förslag till föreskrifter med anledning av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) (FI Dnr 06-11788-200)

Till Finansinspektionen

Förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning (FI Dnr 07-3105-200)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...