Balans nr 1 2008

Noteringar: Äntligen grönt ljus för utlandspraktik

Från och med den 15 januari 2008 är det möjligt att tillgodoräkna sig utlandspraktik i praktikkravet inför revisorsexamen och högre revisorsexamen. Beslutet fattades av regeringen i slutet av november och innebär ändringar i 1995 års förordning om revisorer.

– Möjligheterna har vidgats så att den praktiska delen av revisorsutbildningen kan avläggas i annat land inom EES. Dessutom kan den senare delen av utbildningen göras i land utanför EES, säger Henrik Matz, handläggare på Justitiedepartementet.

Den som vill avlägga revisorsexamen ska ha genomgått en praktisk utbildning på totalt tre år. De nya bestämmelserna innebär att minst två av dessa år ska ske i Sverige eller annat land inom EES-området under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor eller motsvarande. Resterande delen av den praktiska utbildningen kan göras i ett land utanför EES-området, under förutsättning att bland annat handledaren är godkänd revisor eller motsvarande och enligt Revisorsnämnden lämplig att vara handledare.

Den som vill avlägga högre revisorsexamen måste genomgå en praktisk utbildning på totalt fem år, varav tre och ett halvt år ska ske i Sverige eller annat EES-land under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor eller motsvarande. Resterande del av utbildningen kan ske i ett land utanför EES, under förutsättning att bland annat handledaren är auktoriserad revisor eller motsvarande och enligt Revisorsnämnden lämplig att vara handledare.

Branschorganisationen FAR SRS, Revisorsnämnden, Finansinspektionen och Utredningen om revisorer och revision har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. – Samtliga har i allt väsentligt varit positiva till innehållet, säger Henrik Matz.

Anpassning till EG-direktiv

De nya reglerna om den praktiska delen av revisorsutbildningen är en anpassning till EG:s nya bolagsrättsliga direktiv om revision och till nya regler på högskoleområdet. Enligt direktivet är Sverige skyldigt att erbjuda möjligheten att förlägga den praktiska delen av revisorsutbildningen i annat land inom EES. När det gäller möjligheten att förlägga en viss del av praktiken i ett land utanför EES har regeringen tillmötesgått branschens önskemål och gått ett steg längre.

Balans har tidigare (nr 6–7/2006 och nr 2/2007) rapporterat om Jonas Nihlberg som kämpade för att få tillgodoräkna sig utlandspraktik i praktikkravet inför högre revisorsexamen. Han var anställd på KPMG och hade tjänstgjort 19 månader i Storbritannien under handledning av en chartered accountant. RN gjorde bedömningen att tiden i Storbritannien inte fick räknas in och att han därmed inte uppfyllde kravet på fem års praktik. Jonas Nihlberg överklagade RN:s beslut att avslå hans ansökan om att få avlägga högre revisorsexamen till Länsrätten. Länsrätten gick dock på RN:s linje och Jonas Nihlberg fick vänta.

Han välkomnar att reglerna nu ändras.

– Det här är självfallet en stor vinst för branschen, som tvingats se ”hemvändare” lämna yrket, efter att de fått sin största arbetserfarenhet förkastad i byråkratins namn, säger Jonas Nihlberg.

Han fortsätter:

– Även om min personliga karenstid är avslutad får jag givetvis vara nöjd med den förhållandevis korta tid som förlöpt mellan Balans publicering av min debattartikel (nr 6–7/2006) och ändringen av förordningen. Denna snabba förändringsprocess är en funktion av Balans genomslagskraft, RN:s egentliga inställning, engagemanget hos min arbetsgivare, men inte minst den tidsmässigt vältajmade utredningen om EG:s 8:e bolagsrättsliga direktiv. När alla intressenter är överens och arbetar åt samma håll förefaller systemet nästan vara flexibelt.?

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...