Innehåll

Balans nr 1 2008

Noteringar: Stiftelser slarvar med redovisningen

– Resultatet är inte förvånande, kommenterar Eva Birath, stiftelseexpert och kanslichef på Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI), en rapport från Riksrevisionen om statligt bildade stiftelser. Av rapporten framgår att många statliga stiftelser inte lever upp till årsredovisningslagens krav. Riksrevisionen anser att bristerna i stiftelsernas årsredovisningar gör att det i hälften av fallen är svårt att bedöma om dessa ens uppnår sina ändamål.

Riksrevisionen har identifierat 155 stiftelser där regeringen eller en myndighet varit inblandad vid bildandet. Uppskattningsvis förvaltar stiftelserna tillgångar på 38 miljarder kronor. Riksrevisionen menar att den finansiella redovisningen är svår att tolka eftersom flertalet stiftelser inte tillräckligt beskriver vilka redovisningsprinciper som använts. Hälften av stiftelserna med stora förmögenheter har inte upprättat en kassaflödesanalys som belyser förändringar i likviditet och tillgångar. Riksrevisionen föreslår därför att statliga stiftelser fortsättningsvis bör stå under full tillsyn.

– Personligen har jag aldrig förstått varför statliga och kommunala stiftelser är undantagna från vanlig tillsyn. Stiftelserna är ju bildade med våra skattepengar men det saknas helt och hållet tillsyn av dessa, förklarar Eva Birath.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...