Innehåll

Balans nr 1 2008

Noteringar: Stiftelser slarvar med redovisningen

– Resultatet är inte förvånande, kommenterar Eva Birath, stiftelseexpert och kanslichef på Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI), en rapport från Riksrevisionen om statligt bildade stiftelser. Av rapporten framgår att många statliga stiftelser inte lever upp till årsredovisningslagens krav. Riksrevisionen anser att bristerna i stiftelsernas årsredovisningar gör att det i hälften av fallen är svårt att bedöma om dessa ens uppnår sina ändamål.

Riksrevisionen har identifierat 155 stiftelser där regeringen eller en myndighet varit inblandad vid bildandet. Uppskattningsvis förvaltar stiftelserna tillgångar på 38 miljarder kronor. Riksrevisionen menar att den finansiella redovisningen är svår att tolka eftersom flertalet stiftelser inte tillräckligt beskriver vilka redovisningsprinciper som använts. Hälften av stiftelserna med stora förmögenheter har inte upprättat en kassaflödesanalys som belyser förändringar i likviditet och tillgångar. Riksrevisionen föreslår därför att statliga stiftelser fortsättningsvis bör stå under full tillsyn.

– Personligen har jag aldrig förstått varför statliga och kommunala stiftelser är undantagna från vanlig tillsyn. Stiftelserna är ju bildade med våra skattepengar men det saknas helt och hållet tillsyn av dessa, förklarar Eva Birath.