Innehåll

Balans nr 1 2008

Europa-frågor: Nytt EU-fördrag undertecknat

EU har fått ett nytt fördrag. I december skrev EU:s stats- och regeringschefer under EU:s så kallade Lissabonfördrag. Själva undertecknandeceremonin gick utan några som helst problem. Eventuella problem kan dock komma senare. Under år 2008 är det meningen att reformfördraget ska ratificeras i samtliga 27 medlemsländer. Det kommer att ske antingen genom en omröstning i det nationella parlamentet eller via folkomröstning. Hittills är det dock bara Irland som har meddelat att de kommer att genomföra en folkomröstning, då det är obligatoriskt enligt landets grundlag. I Sverige sker ratificeringen genom ett beslut i riksdagen. De flesta minns nog det ”nej” som blev resultatet i Frankrikes och Nederländernas folkomröstningar. Förhoppningen är förstås att detta inte ska upprepas, varken i dessa länder eller i något annat EU-land. Ett nytt fördrag anses nödvändigt för att samarbetet ska fungera effektivt då EU under senare år vuxit från 15 till 27 medlemsländer. Ju fler medlemsländer, desto svårare blir det att komma överens och desto tydligare regler krävs.

Grundtanken med det nya fördraget är att det ska innehålla tydliga regler och bestämmelser för hur EU ska fungera i framtiden. EU ska kunna arbeta effektivare och samtidigt bli modernare, mer demokratiskt och tydligare för medborgarna. EU-ministern Cecilia Malmström anser att ”detta fördrag är det mest demokratiska fördrag som EU någonsin har haft” och att det ”skapar bra förutsättningar för att vi ska kunna fatta beslut”. I korthet kan innehållet i Lissabonfördraget sägas innehålla:

 • Mer insyn och öppenhet

 • Medborgarinitiativ och dialog med civila samhället

 • Europaparlamentet får mer att säga till om

 • Fler majoritetsbeslut

 • Riksdagens inflytande ökar

 • Tydliga rättigheter för medborgarna

 • Mer samordnad utrikespolitik

 • Fast ordförande i Europeiska rådet

 • Åtgärder mot klimatförändringar

 • En mindre EU-kommission

Nyligen jämförde Sveriges enda astronaut, Christer Fuglesang, sin berömda rymdfärd med EU. Han förklarade att han aldrig hade varit rädd under sitt uppdrag i rymden. Anledningen var att han tränat inför och läst mycket om vad hans uppdrag innebar. Han kände till att det fanns en risk, men han var inte rädd då han visste vad han gav sig in på. Fuglesang ansåg att samma sak gäller EU och sa att ”det är lätt att känna oro för sådant man inte känner till”. Är man påläst blir det okända inte längre okänt. Om samtliga EU-länder lyckas övervinna rädslan inför EU och det nya fördraget får vi veta under 2008. Om Lissabonfördraget godkänns börjar det gälla 1 januari 2009.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...