Innehåll

Balans nr 1 2008

Noteringar: Revisorn är den främsta rådgivaren

Revisorn är den främsta rådgivaren för chefer i små företag. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

78 procent av de tillfrågade cheferna anger att de helst vänder sig till bolagets revisor när de vill ha råd och stöd gällande företagets verksamhet. På andra plats kommer kollegorna, 85 procent anger att de helst rådfrågar sina kollegor. Det är tredje året i rad som revisorn toppar listan över vem chefer i mindre företag frågar om råd.

Undersökningen visar att det är vanligare i mindre än i större företag att vända sig till revisorn eller någon familjemedlem för att få råd. I större företag rådfrågas oftare kollegor, arbetsgivarorganisationer eller konsulter. Kvinnor är mer benägna att rådfråga familjen än män.

Yngre vd:ar vänder sig oftare till kollegor, familjen eller vänner än äldre vd:ar. Äldre företagare vänder sig mer ofta än yngre företagare till bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Totalt har 1300 vd:ar eller ägare till svenska företag tillfrågats. Undersökningen omfattar företag med 5–49 anställda.