Innehåll

Balans nr 1 2008

Noteringar: Minnesord efter Jan-Erik Gröjer

Jan-Erik Gröjer avled för en tid sedan. Jan-Erik var professor i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet, men han hade ett brett engagemang också utanför akademin.

Kreativitet och kvalitet är ord vi gärna förknippar med Jan-Erik, oavsett om man syftar på hans gärning som lärare, forskare, handledare, läroboksförfattare eller styrelseledamot. Genom åren är det många redovisare, revisorer och andra ekonomer som inspirerats och utvecklats tack vare Jan-Erik.

I Revisorsnämndens examensråd var Jan-Erik ledamot sedan bildandet 1996. Han vitaliserade utformningen av prov och examina och fann ständigt nya lösningar som mätte kompetensen och omdömet hos tentanderna.

Genom sin djupa och samtidigt breda kompetens, men också tack vare förmågan och modet att ”tänka tvärtom”, bidrog Jan-Erik starkt till ett fruktbart styrelsearbete i IREV under åren 2005–2007.

Jan-Erik var en av initiativtagarna bakom Svenska Revisionsakademin och dess förste ordförande. Under hans ledning skedde en utveckling av doktorandutbildningen i redovisning och revision, inte minst vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Jan-Erik har vidare varit en livlig påskyndare av inrättandet av flera professurer i nämnda ämnen.

Jan-Erik var en sann ”nätverkare” som insåg vikten av att förena specialister från universitet, högskolor, organisationer och näringsliv i kreativa konstellationer. Han var en stor visionär, men också en handlingsmänniska som tog ansvar för att visioner kunde förverkligas.

Det är mycket tomt efter Jan-Erik, men vi minns honom med värme.

Dan Brännström, Generalsekr. FAR SRS, ordförande IREV

Åke Danielsson, Vice ordförande Svenska Revisionsakademin

Peter Strömberg, Direktör Revisorsnämnden

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...