Den 1 december förra året sjösattes FAR SRS redovisningssektion. På några års sikt hoppas organisationen att den nya sektionen ska ha 3 000–5 000 medlemmar.

– Det har varit ett stort intresse. Vi får många frågor om exempelvis var man får tag på ansökningshandlingar, både från redovisningsbyråer och från enskilda redo visningskonsulter på revisionsbyråerna, säger Tomas Borgström som är redovisningssektionens ordförande.

Den 10 december beviljades de tre första medlemsansökningarna av FAR SRS styrelse. Styrelsen kommer att hålla ett extrainsatt telefonmöte den 22 januari för att samtliga behöriga sökande ska beviljas medlemskap före auktorisationstillfällena som arrangeras under vecka fem (se artikel på sid 22).

Vid tiden för denna tidnings pressläggning hade det inkommit ett femtiotal ansökningar.

– Det har varit ett enormt intresse med en strid ström av ansökningar, vilket känns väldigt stimulerande, säger Tomas Borgström.

Det finns ju redan en organisation för redovisningskonsulter i Sverige (Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF ). Varför ska man som redovisningskonsult bli medlem i FAR SRS redovisningssektion?

– FAR SRS är Sveriges starkaste branschorganisation för redovisningskonsulter. Och det är viktigt att tillhöra en organisation som brinner för att utveckla redovisningsyrket, säger Tomas Borgström.

Kravet för att bli medlem är: Akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 120 poäng samt minst fem års praktisk erfarenhet inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare. Fram till utgången av 2010 gäller särskilda övergångsregler. Sökanden ska uppfylla minst ett av nedanstående krav:

  • Vara civilekonom eller ha gått en eftergymnasial redovisningsekonomisk utbildning eller motsvarande samt ha minst tre års erfarenhet som redovisningskonsult.

  • Ha minst tio års dokumenterad erfarenhet av redovisning, varav minst fem år som extern rådgivare.

  • Vara kvalificerad revisor FAR SRS.

Övergångsreglerna syftar till att fånga upp dem som idag arbetar som redovisningskonsulter och har skaffat sig kompetens genom praktisk erfarenhet, men saknar akademisk examen inom företagsekonomi.

– Kunskap är inte något man enbart tillägnar sig i skolbänken. Det finns många kompetenta redovisningskonsulter som inte har full formell utbildning i botten, men lång erfarenhet av yrket, säger Tomas Borgström.

Pernilla Halling

Vad får man?

Årsavgift för 2007/08 är 1 150 kronor. För den summan får man:

  • rådgivning från kansliet

  • tillgång till medlemsdelen av FAR SRS hemsida

  • färdiga paket med ansvarsförsäkringar

  • tidskriften Balans

  • från FAR SRS Förlag – bokpaket, Nytt från Revisorn och FAR SRS Info

  • utbildningsplaner och rabatter på delar av Irev:s kursutbud

Ansökningshandlingar finns på <www.farsrs.se>