Innehåll

Balans nr 1 2008

Nu har startskottet gått för redovisningssektionen

Den 1 december förra året sjösattes FAR SRS redovisningssektion. På några års sikt hoppas organisationen att den nya sektionen ska ha 3 000–5 000 medlemmar.

– Det har varit ett stort intresse. Vi får många frågor om exempelvis var man får tag på ansökningshandlingar, både från redovisningsbyråer och från enskilda redo visningskonsulter på revisionsbyråerna, säger Tomas Borgström som är redovisningssektionens ordförande.

Den 10 december beviljades de tre första medlemsansökningarna av FAR SRS styrelse. Styrelsen kommer att hålla ett extrainsatt telefonmöte den 22 januari för att samtliga behöriga sökande ska beviljas medlemskap före auktorisationstillfällena som arrangeras under vecka fem (se artikel på sid 22).

Vid tiden för denna tidnings pressläggning hade det inkommit ett femtiotal ansökningar.

– Det har varit ett enormt intresse med en strid ström av ansökningar, vilket känns väldigt stimulerande, säger Tomas Borgström.

Det finns ju redan en organisation för redovisningskonsulter i Sverige (Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF ). Varför ska man som redovisningskonsult bli medlem i FAR SRS redovisningssektion?

– FAR SRS är Sveriges starkaste branschorganisation för redovisningskonsulter. Och det är viktigt att tillhöra en organisation som brinner för att utveckla redovisningsyrket, säger Tomas Borgström.

Kravet för att bli medlem är: Akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 120 poäng samt minst fem års praktisk erfarenhet inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare. Fram till utgången av 2010 gäller särskilda övergångsregler. Sökanden ska uppfylla minst ett av nedanstående krav:

 • Vara civilekonom eller ha gått en eftergymnasial redovisningsekonomisk utbildning eller motsvarande samt ha minst tre års erfarenhet som redovisningskonsult.

 • Ha minst tio års dokumenterad erfarenhet av redovisning, varav minst fem år som extern rådgivare.

 • Vara kvalificerad revisor FAR SRS.

Övergångsreglerna syftar till att fånga upp dem som idag arbetar som redovisningskonsulter och har skaffat sig kompetens genom praktisk erfarenhet, men saknar akademisk examen inom företagsekonomi.

– Kunskap är inte något man enbart tillägnar sig i skolbänken. Det finns många kompetenta redovisningskonsulter som inte har full formell utbildning i botten, men lång erfarenhet av yrket, säger Tomas Borgström.

Pernilla Halling

Vad får man?

Årsavgift för 2007/08 är 1 150 kronor. För den summan får man:

 • rådgivning från kansliet

 • tillgång till medlemsdelen av FAR SRS hemsida

 • färdiga paket med ansvarsförsäkringar

 • tidskriften Balans

 • från FAR SRS Förlag – bokpaket, Nytt från Revisorn och FAR SRS Info

 • utbildningsplaner och rabatter på delar av Irev:s kursutbud

Ansökningshandlingar finns på <www.farsrs.se>

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...