Innehåll

Balans nr 1 2008

Sida svarar Dan Brännström och Urban Engerstedt: ”Riksrevisionen har missförstått”

I Balans nr 12/07 kommenterar FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström och chefsjurist Urban Engerstedt Riksrevisionens granskning av Sida och biståndet genom enskilda organisationer. Kommentarerna är välkomna, men jag vill göra ett förtydligande.

Dan Brännström och Urban Engerstedt skriver att granskningen utförts ”enligt instruktion, inte enligt god revisionssed i vanlig mening”. Sida menar att det är Riksrevisionens tolkning att revisioner av enskilda organisationer inte utförs enligt god revisionssed. Riksrevisionen har enligt Sidas uppfattning missförstått Sidas revisionshandledning för enskilda organisationer. Sida anser att revisorshandledningen stärker kravet på revisorer ytterligare, snarare än lättar på kravet på god revisionssed. Sida har nu lämnat över handledningen till Revisorsnämnden för ett yttrande. Om Revisorsnämnden anser att handledningen skickar fel signaler till revisorer, kommer Sida att förtydliga den.

Lotta Sandö är samordningsansvarig för revisionsfrågor på Sida.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...