Innehåll

Balans nr 1 2008

Sida svarar Dan Brännström och Urban Engerstedt: ”Riksrevisionen har missförstått”

I Balans nr 12/07 kommenterar FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström och chefsjurist Urban Engerstedt Riksrevisionens granskning av Sida och biståndet genom enskilda organisationer. Kommentarerna är välkomna, men jag vill göra ett förtydligande.

Dan Brännström och Urban Engerstedt skriver att granskningen utförts ”enligt instruktion, inte enligt god revisionssed i vanlig mening”. Sida menar att det är Riksrevisionens tolkning att revisioner av enskilda organisationer inte utförs enligt god revisionssed. Riksrevisionen har enligt Sidas uppfattning missförstått Sidas revisionshandledning för enskilda organisationer. Sida anser att revisorshandledningen stärker kravet på revisorer ytterligare, snarare än lättar på kravet på god revisionssed. Sida har nu lämnat över handledningen till Revisorsnämnden för ett yttrande. Om Revisorsnämnden anser att handledningen skickar fel signaler till revisorer, kommer Sida att förtydliga den.

Lotta Sandö är samordningsansvarig för revisionsfrågor på Sida.