Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: Inte alltid bokföringsbrott att lämna in sen årsredovisning

Göteborgs tingsrätt dömde en man som var styrelseledamot i ett vilande aktiebolag till böter för ringa bokföringsbrott. Anledningen var att han inte lämnat in någon årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades per den 31 augusti 2008.

En dom i hovrätten för Västra Sverige upphäver nu tingsrättens dom och ogillar åtalet, enligt Dagens juridik.

Hovrätten anser dock precis som tingsrätten att mannen förfarit oaktsamt i och med att han underlåtit att lämna in årsredovisningen. Men att det i bolaget under många år inte bedrivits någon verksamhet och att det inte finns någon krets av intressenter som ur borgenärsperspektiv eller andra skäl haft anledning att ta del av årsredovisningen.

– Hovrättens resonemang präglas av praktiskt synsätt som känns tilltalande, det är väl så här vi önskar att domstolarna ska döma i liknande fall, säger FAR SRS chefsjurist Urban Engerstedt.

Hovrätten menar att rörelsens ekonomiska resultat eller ställning ändå i huvudsak kunnat bedömas.

Innebär denna dom att revisorer inte behöver anmäla brott och avgå i liknande fall?

– Ja, om omständigheterna är desamma och det alltså inte föreligger något bokföringsbrott behöver revisorn naturligtvis inte anmäla och avgå. Dock bör den reservationen göras att en hovrättsdom inte har något prejudikatsvärde. Om en annan hovrätt i ett likartat mål skulle finna att det förelåg ett bokföringsbrott, torde dock brottet vara så obetydligt att revisorn ändå skulle kunna avstå från brottsanmälan, säger Urban Engerstedt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...