Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: Erövra K2!

Irev har tagit fram en halvdags utbildning för den som vill sätta sig in i den nya vägledningen från BFN – Årsredovisning i mindre aktiebolag 2008:1. Det är frågan om en genomgång av det nya förenklade regelverket, K2, som är frivilligt att tillämpa och anpassat till de mindre aktiebolagen (50/25/50). Regelverket kan tillämpas första gången vid upprättande av bokslutet för kalenderåret 2008.