Innehåll

Balans nr 10 2008

Aktuell information

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder (Fi 2008/4093)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

F-skatteutredningens betänkande F-skatt åt flera (SOU 2008:76) (Fi2008/4290)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Sänkt skatt på förvärvsinkomster (Fi2008/3983)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Skattelättnader för hushållstjänster (SOU 2008:57) (Fi2008/4051)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Hemställan om ändring av lagen (2007:592) om kassaregister m.m. (Fi2008/3858/S3)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Ett förhöjt grundavdrag till de sämst ställda pensionärerna (Fi2008/3981)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Övertagande av skogskonto av skogsskadekonto vid generationsskifte (Fi2008/3859)

Till Justitiedepartementet Enhet L1

En särskild årsavgift för registrerade revisionsbolag och revisorer som reviderar företag av allmänt intresse (Ju2008/5397/L1)

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ju2007/2275/L1)

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper on Financial Instruments with Characteristics of Equity

Till Rådet för finansiell rapportering

Utkast till ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för noterade juridiska personer (RFR-ri 2008:1)

Till Näringsdepartementet Marknad och konkurrens

Förslag om ändrade registreringsavgifter enligt handelsregisterförordningen (N2008/1913/MK)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...