Innehåll

Balans nr 10 2008

Aktuell information

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder (Fi 2008/4093)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

F-skatteutredningens betänkande F-skatt åt flera (SOU 2008:76) (Fi2008/4290)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Sänkt skatt på förvärvsinkomster (Fi2008/3983)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Skattelättnader för hushållstjänster (SOU 2008:57) (Fi2008/4051)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Hemställan om ändring av lagen (2007:592) om kassaregister m.m. (Fi2008/3858/S3)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Ett förhöjt grundavdrag till de sämst ställda pensionärerna (Fi2008/3981)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Övertagande av skogskonto av skogsskadekonto vid generationsskifte (Fi2008/3859)

Till Justitiedepartementet Enhet L1

En särskild årsavgift för registrerade revisionsbolag och revisorer som reviderar företag av allmänt intresse (Ju2008/5397/L1)

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ju2007/2275/L1)

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper on Financial Instruments with Characteristics of Equity

Till Rådet för finansiell rapportering

Utkast till ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för noterade juridiska personer (RFR-ri 2008:1)

Till Näringsdepartementet Marknad och konkurrens

Förslag om ändrade registreringsavgifter enligt handelsregisterförordningen (N2008/1913/MK)