Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Internrevisorernas förening och FAR SRS samarbetar

FAR SRS och Internrevisorernas förening har startat två gemensamma projekt som ett led i ett närmande mellan de två organisationerna. De två projekten är ”Effektivt samarbete mellan intern- och externrevision” och ”Intern styrning och kontroll”. Båda grupperna ska komma med sina avrapporteringar runt årsskiftet.

– Det första projektet ska beskriva hur intern- respektive externrevisorn kan dra nytta av varandra och samverka på ett optimalt sätt. Projektet ”Intern styrning och kontroll” är egentligen inget projekt, eftersom det handlar om att kontinuerligt pusha för dessa frågor. Offensiven för intern styrning och kontroll har alltså kommit för att stanna, berättar FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Ser du FAR SRS och Internrevisorernas förening som en organisation i framtiden?

– Ja, om båda parter finner att en samverkan för utvecklingen snabbare framåt. Visst finns det olikheter mellan internrevisorns och externrevisorns uppdrag, men syftet är detsamma – att skapa förtroende, säger Dan Brännström.