Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: APTA – nu i verkligheten

APTA är en metodik för att utföra revision med datorstöd i mindre företag. För ett år sedan berättade Balans för första gången om metodiken och nu börjar APTA komma på plats i revisionsprogrammen hos leverantörerna.

– Målsättningen med projektet har varit att beskriva en process hur man effektivt utför revision i små företag enligt RS (Revisionsstandard i Sverige), berättar Bengt Skough som är ansvarig för projektet hos FAR SRS.

Han betonar att APTA inte är en revisionsstandard utan en metodik.

Nu återstår att ta fram branschmallar och branschnyckeltal, vilket man arbetar med.

APTA-projektet är en fortsättning på det så kallade 50-25-50-projektet, som Balans skrev om för två år sedan.

– Vi har medvetet skyndat långsamt för att få med alla på banan, säger Bengt Skough.

Projektet har även haft som målsättning att skriva en bok om metodiken. Den beskriver ett strukturerat arbetssätt där datorstödet utförs med fyrstegsmetoden.

Boken har Ulf Nankler och Eva Sandström skrivit och den ska snart vara ute hos läsarna.

– Boken om APTA-meto diken är under slutredigering och förhoppningen är att den trycks under november månad, berättar FAR SRS Förlags vd Marie Wernerman.

Och Irev håller på att planera utbildningar i APTA.

– Vi hoppas kunna köra en första kurs under december, säger Christina Sahlin, vd på Irev.