Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: APTA – nu i verkligheten

APTA är en metodik för att utföra revision med datorstöd i mindre företag. För ett år sedan berättade Balans för första gången om metodiken och nu börjar APTA komma på plats i revisionsprogrammen hos leverantörerna.

– Målsättningen med projektet har varit att beskriva en process hur man effektivt utför revision i små företag enligt RS (Revisionsstandard i Sverige), berättar Bengt Skough som är ansvarig för projektet hos FAR SRS.

Han betonar att APTA inte är en revisionsstandard utan en metodik.

Nu återstår att ta fram branschmallar och branschnyckeltal, vilket man arbetar med.

APTA-projektet är en fortsättning på det så kallade 50-25-50-projektet, som Balans skrev om för två år sedan.

– Vi har medvetet skyndat långsamt för att få med alla på banan, säger Bengt Skough.

Projektet har även haft som målsättning att skriva en bok om metodiken. Den beskriver ett strukturerat arbetssätt där datorstödet utförs med fyrstegsmetoden.

Boken har Ulf Nankler och Eva Sandström skrivit och den ska snart vara ute hos läsarna.

– Boken om APTA-meto diken är under slutredigering och förhoppningen är att den trycks under november månad, berättar FAR SRS Förlags vd Marie Wernerman.

Och Irev håller på att planera utbildningar i APTA.

– Vi hoppas kunna köra en första kurs under december, säger Christina Sahlin, vd på Irev.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...