Innehåll

Balans nr 11 2008

Europa-frågor: Finanskrisen stärker EU

Till att börja med verkade varje EU-land gå sin egen väg, ingen ville ”beblanda sig” med grannländerna som ansågs ha större behov av hjälp. När finanskrisen förvärrades insåg dock EU-länderna att detta är en uppgift som måste lösas gemensamt. Det är just vid tillfällen som dessa som det är nödvändigt att EU visar politiskt ledarskap och går samman för att lösa gemensamma problem.

EU:s finansministrar tog fram ett förslag på åtgärdspaket, som sedan godkändes av stats- och regeringscheferna vid EU-toppmötet i mitten av oktober. Som exempel på åtgärder kan nämnas att alla EU:s medlemsländer inför insättningsgarantier på minst 50 000 euro (det är redan nu tal om att höja denna gräns till 100000 euro från 1 december 2009). Om ett EU-land måste gå in och stödja inhemska banker i kris så måste stödet vara tillfälligt och ta tillvara skattebetalarnas intressen. Insatserna måste samordnas över gränserna, speciellt när bankerna har verksamhet i flera länder. Regeringar måste kunna gå in och byta ledning i de banker som får stöd, och ingripa mot orimliga löner och bonusar.

Krisen har även tagit sig in på redovisningsområdet. International Accounting Standards Board (IASB) har – med syfte att europeiska företag ska ha samma möjligheter som sina amerikanska konkurrenter – fattat beslut om ändrade redovisningsregler.

EU:s handlingskraft har väckt uppmärksamhet runt om i världen. ”Europas krishantering ger oss en helt annan styrkeposition”, sa EU-kommissionär Margot Wallström nöjt i samband med EU-toppmötet. EU vill nu träffa USA och andra globala aktörer för att diskutera dessa viktiga frågor på en global nivå. Vi har kommit en bit på väg, men än så länge återstår mycket arbete för att få världens ekonomier på fötter igen.

Det här är ett exempel på hur arbetet inom EU kan komma att förändras. Finanskrisen stod inte på dagordningen då Frankrike tog över ordförandeklubban i EU i somras. Frankrikes president Nicolas Sarkozy hade stora planer för detta halvår, men inget blev som han hade tänkt sig. Den svenska regeringen kan diskutera i detalj vilka frågor det svenska ordförandeskapet ska arbeta med under andra halvåret 2009, men vi har i dagsläget ingen aning om hur verkligheten och världsekonomin ser ut när det är dags. Det finns en stor risk att finanskrisen lett till nya problem som kommer att hamna överst på EU:s dagordning. Och det är ju naturligtvis det som är meningen med EU. Grundtanken med EU är att göra det bättre för medborgarna och fokus ska ligga på de frågor som är aktuella och berör EU-medborgarna.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...