1. Hur har finanskrisen påverkat ert företag?

 2. Kan finanskrisen påverka redovisningen?

 3. Vad tror du om framtiden?

Thomas Erséus, vd för Kungsleden

Verksamhet: fastighetsbolag noterat på Mid Cap-listan. Portföljen består av cirka 600 fastigheter med ett bokfört värde om drygt 28 miljarder kronor.

 1. Transaktionsmarknaden är i dag ytterst begränsad. Bankerna har svårt att ge krediter till nya fastighetsaffärer.

 2. Vi följer IFRS och vi kan konstatera att de affärer som gjorts [under förra året] ligger väl i nivå med bokförda värden.

 3. De flesta fastighetsbolag har gjort sunda affärer och vi tänker fortsätta på den vägen. I motsats till krisen på 90-talet så är problemet denna gång inte fastighetsmarknaden utan bankerna. Förutom att sköta förvaltningen på bästa sätt kan vi bara stå vid sidan av och se hur bankerna löser detta.

  Jag tror att vi passerat det värsta av krisen men det kommer att ta tid att återskapa den brist på förtroende som uppstått. För Kungsledens del känner vi oss dock trygga eftersom vi har cirka 60 procent av vårt bestånd på den publika sidan, dvs. äldreboende, vårdsektorn, skolor, osv.

Anders Frisinger, vd, Jonsson & Paulsson Industri AB

Verksamhet: Konstruktion och plåtbearbetning i Östersund med kunder som Volvo, BT, Sandvik och Komatsu.

 1. Finanskrisen har påverkat oss negativt. Vi har förlorat 25-30 procent av våra ordrar under september-oktober, vilket är en dramatisk nedgång. Vi har varslat 25 fast anställda och har avslutat alla visstidsanställda så fort som möjligt.

 2. Vår redovisning kommer att påverkas genom att vi har produkter som kommer att bli inkuranta – trots att vi bromsat verksamheten snabbt i jämförelse med andra.

 3. Jag tror att vi har sett botten, men uppgången kommer att ta tid. Vi har nog minst två-tre magra år framför oss.

Håkan Bergström, CFO, Elekta

Verksamhet: utvecklar och säljer i första hand teknologi för cancervård. Den amerikanska marknaden är företagets största (40 procent). Elekta är noterat på Stockholmsbörsen.

 1. Än så länge ser vi ingen nedgång men att de affärer vi gör i USA tar längre tid. En mindre del av USA-marknaden är nystartade fristående kliniker och där har riskbilden förändrats – när företagen behöver nytt kapital. Det tar helt enkelt längre tid att finna lösningar.

 2. Hittills har vi inte ändrat något. Men framåt blir det nog frågan om att vi ser över de finansiella riskerna – främst externt men även internt.

 3. Jag tror att man ska ha hög beredskap för att saker kan inträffa över en relativt lång tid framöver. Men det blir nog business as unusual.