Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Krånglig beslutsprocess ska förenkla för företag

Det är inte lätt att hänga med i förslags- och beslutskarusellen inom EU. Detta framgår med all önskvärd tydlighet i turerna kring administrativa förenklingar för företag.

Sommaren 2007 presenterade EU-kommissionen ett diskussionsunderlag med olika förslag för att lätta på företagens administrativa börda. Något senare tillsatte man en expertgrupp som skulle lägga fram förslag till lättnader/besparingar, den så kallade Stoiber-gruppen.

Ett av förslagen som kommissionen presenterade i juli 2007 var att företag som enligt EU är mikroföretag inte ska omfattas av fjärde bolagsrättsliga direktivet (definierat som företag som har under 1 miljon euro i nettotillgångar, 500 000 euro balansomslutning och 10 anställda). I fjärde direktivet – som också kallas redovisningsdirektivet – regleras exempelvis vad som ska ingå i en årsredovisning och offentliggörandet av denna.

Förslaget om att fjärde direktivet inte ska omfatta mikroföretag fick blandad kritik. Tyskland och Storbritannien sa ja medan nuvarande ordförandelandet Frankrike var emot, liksom många i revisions- och redovisningsbranschen (bland annat FEE) och småföretagarorganisationer. Kommissionen beslutade därför avvakta med propån.

När kommissionens förslag – som nu mest innehöll mindre justeringar – behandlades i Europaparlamentets juridiska kommitté (Juri) så återkom en tysk ledamot till Kommissionens tidigare förslag för mikroföretag. Han vill dock dubblera storleken (2 miljoner, 1 miljon och 20 anställda). En idé som mötte motstånd och som han så småningom drog tillbaka. Kvar blev yrkandet att de mikroföretag (gränsvärden enligt Kommissionens ursprungsförslag) som ska undantas måste vara bolag med endast lokal eller regional verksamhet. Till detta hade EU-kommissionen vid denna tidnings pressläggning, inte tagit ställning. Mycket tyder dock på att kommissionen kommer att acceptera ändringen. Kommissionen har dessutom av Juri/parlamentet fått i uppdrag att lägga fram ett nytt förslag om möjligheten att undanta mikroföretag. När ett sådant kan komma återstår att se. Kanske blir det ett separat förslag eller som en del av Kommissionens slutgiltiga förslag som presenteras 2009 (se nedan).

I 2007 års diskussionsdokument föreslog EU-kommissionen också att medlemsstaterna ska kunna välja att företag som enligt EU är mindre (10 miljoner euro i nettoomsättning, 50 anställda samt 5 miljoner euro i balansomslutning) inte ska behöva offentliggöra sin årsredovisning. Även detta förslag mötte kritik och har senare varit uppe till diskussion i Juri. Där föreslog en ledamot att regeln skulle vara bindande – alltså inte bara en möjlighet för medlemsstaterna. Förslagsställaren mötte dock motstånd bland annat från Kommissionen och drog tillbaka förslaget.

I Kommissionens andra steg av förenklingar är det tänkt att alla direktiv som reglerar företagens verksamheter ska ses över med ”think small first” som princip. Detta har kommissionären Charlie McCreevy slagit fast – som själv är chartered accountant (auktoriserad revisor i samväldesländerna) men vars mandatperiod går ut nästa år.

Förberedande möten inför den andra omgången förenklingar har redan hållits och ett konsultationspapper ska presenteras i februari nästa år. Ett slutgiltigt förslag presenteras av Kommissionen i oktober 2009.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...