Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Fler ekobrott?

”Finanskrisen riskerar att föra med sig nya typer av brott på de finansiella marknaderna” skriver Gudrun Antemar, Generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten i Hotbildsanalys 2008. ”Om lågkonjunkturen fördjupas i Sverige och omvärlden, ökar risken för bl.a. konkursrelaterade brott.”