Balans nr 12 2008

Debatt: Sussanne Sundvall svarar Göran Raspe om licensiering: ”Jag tänker flasha med mitt visitkort!”

Sussanne Sundvall svarar Göran Raspe om licensiering:

I Balans nr 11/2008 ger Göran Raspe på Revisorsnämnden sin syn på att FAR SRS erbjuder möjligheten att öka kompetensen och inför licensiering för revisorer som arbetar med finansiella företag.

Göran Raspe har helt rätt i att det är de ökade kraven på revisorer i allmänhet och på specialistkunskaper inom det finansiella området i synnerhet som är bakgrunden till att FAR SRS har beslutat att införa licensiering för revisorer i finansiella företag. Även internationellt ställs det numera särskilda krav på revisorer i finansiella företag. Men Göran Raspe är kritisk mot licensieringen. Det är beklagligt.

Licensieringen tydliggör att alla revisorer som arbetar med finansiella företag har god kännedom om och erfarenhet av de speciella förutsättningar som finns i dessa bolag. Den absolut viktigaste komponenten i FAR SRS licensiering är att respektive revisionsbyrå bekräftar revisorns lämplighet att revidera finansiella företag. Sedan är det naturligt att det även krävs ett kvantitativt mått (150 timmar under en treårsperiod) på revisorns erfarenhet av just finansiella företag. Den återkommande utbildningsdagen – som Göran Raspe ondgör sig över – är ett sätt att synliggöra licensieringen och ge alla möjlighet till ett branschgemensamt erfarenhetsutbyte. Jag hoppas att Göran Raspe inte för en sekund trodde att en dag per år är uttryck för tillräcklig vidareutbildning. I så fall handlar det om en grov missuppfattning.

Revision handlar i grunden om att skapa och säkerställa förtroende i näringsliv och samhälle. Det krävs därför gedigen grundutbildning, fortbildning och specialisering hos oss revisorer för att vi ska kunna leva upp till samhällets förväntningar. Licensiering av revisorer som arbetar med finansiella företag är ett viktigt initiativ från självregleringens sida att säkerställa att revisorer som granskar hur vanliga människors sparande tas om hand har specialistkunskap. Jag hoppas och tror att Revisorsnämnden ger oss konstruktivt stöd i den fortsatta satsningen. Och till Göran Raspe vill jag meddela: jag kommer att ”flasha” med mitt nya visitkort!

Sussanne Sundvall är ordförande i FAR SRS referensgrupp för finansiella företag och auktor revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt av FAR SRS licensierad revisor för finansiella företag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...