Balans nr 12 2008

Debatt: Sussanne Sundvall svarar Göran Raspe om licensiering: ”Jag tänker flasha med mitt visitkort!”

Sussanne Sundvall svarar Göran Raspe om licensiering:

I Balans nr 11/2008 ger Göran Raspe på Revisorsnämnden sin syn på att FAR SRS erbjuder möjligheten att öka kompetensen och inför licensiering för revisorer som arbetar med finansiella företag.

Göran Raspe har helt rätt i att det är de ökade kraven på revisorer i allmänhet och på specialistkunskaper inom det finansiella området i synnerhet som är bakgrunden till att FAR SRS har beslutat att införa licensiering för revisorer i finansiella företag. Även internationellt ställs det numera särskilda krav på revisorer i finansiella företag. Men Göran Raspe är kritisk mot licensieringen. Det är beklagligt.

Licensieringen tydliggör att alla revisorer som arbetar med finansiella företag har god kännedom om och erfarenhet av de speciella förutsättningar som finns i dessa bolag. Den absolut viktigaste komponenten i FAR SRS licensiering är att respektive revisionsbyrå bekräftar revisorns lämplighet att revidera finansiella företag. Sedan är det naturligt att det även krävs ett kvantitativt mått (150 timmar under en treårsperiod) på revisorns erfarenhet av just finansiella företag. Den återkommande utbildningsdagen – som Göran Raspe ondgör sig över – är ett sätt att synliggöra licensieringen och ge alla möjlighet till ett branschgemensamt erfarenhetsutbyte. Jag hoppas att Göran Raspe inte för en sekund trodde att en dag per år är uttryck för tillräcklig vidareutbildning. I så fall handlar det om en grov missuppfattning.

Revision handlar i grunden om att skapa och säkerställa förtroende i näringsliv och samhälle. Det krävs därför gedigen grundutbildning, fortbildning och specialisering hos oss revisorer för att vi ska kunna leva upp till samhällets förväntningar. Licensiering av revisorer som arbetar med finansiella företag är ett viktigt initiativ från självregleringens sida att säkerställa att revisorer som granskar hur vanliga människors sparande tas om hand har specialistkunskap. Jag hoppas och tror att Revisorsnämnden ger oss konstruktivt stöd i den fortsatta satsningen. Och till Göran Raspe vill jag meddela: jag kommer att ”flasha” med mitt nya visitkort!

Sussanne Sundvall är ordförande i FAR SRS referensgrupp för finansiella företag och auktor revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt av FAR SRS licensierad revisor för finansiella företag.