Balans nr 12 2008

Debatt: Sussanne Sundvall svarar Göran Raspe om licensiering: ”Jag tänker flasha med mitt visitkort!”

Sussanne Sundvall svarar Göran Raspe om licensiering:

I Balans nr 11/2008 ger Göran Raspe på Revisorsnämnden sin syn på att FAR SRS erbjuder möjligheten att öka kompetensen och inför licensiering för revisorer som arbetar med finansiella företag.

Göran Raspe har helt rätt i att det är de ökade kraven på revisorer i allmänhet och på specialistkunskaper inom det finansiella området i synnerhet som är bakgrunden till att FAR SRS har beslutat att införa licensiering för revisorer i finansiella företag. Även internationellt ställs det numera särskilda krav på revisorer i finansiella företag. Men Göran Raspe är kritisk mot licensieringen. Det är beklagligt.

Licensieringen tydliggör att alla revisorer som arbetar med finansiella företag har god kännedom om och erfarenhet av de speciella förutsättningar som finns i dessa bolag. Den absolut viktigaste komponenten i FAR SRS licensiering är att respektive revisionsbyrå bekräftar revisorns lämplighet att revidera finansiella företag. Sedan är det naturligt att det även krävs ett kvantitativt mått (150 timmar under en treårsperiod) på revisorns erfarenhet av just finansiella företag. Den återkommande utbildningsdagen – som Göran Raspe ondgör sig över – är ett sätt att synliggöra licensieringen och ge alla möjlighet till ett branschgemensamt erfarenhetsutbyte. Jag hoppas att Göran Raspe inte för en sekund trodde att en dag per år är uttryck för tillräcklig vidareutbildning. I så fall handlar det om en grov missuppfattning.

Revision handlar i grunden om att skapa och säkerställa förtroende i näringsliv och samhälle. Det krävs därför gedigen grundutbildning, fortbildning och specialisering hos oss revisorer för att vi ska kunna leva upp till samhällets förväntningar. Licensiering av revisorer som arbetar med finansiella företag är ett viktigt initiativ från självregleringens sida att säkerställa att revisorer som granskar hur vanliga människors sparande tas om hand har specialistkunskap. Jag hoppas och tror att Revisorsnämnden ger oss konstruktivt stöd i den fortsatta satsningen. Och till Göran Raspe vill jag meddela: jag kommer att ”flasha” med mitt nya visitkort!

Sussanne Sundvall är ordförande i FAR SRS referensgrupp för finansiella företag och auktor revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt av FAR SRS licensierad revisor för finansiella företag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...