Innehåll

Balans nr 2 2008

Inledning

Förväntningsgapet är temat i detta nummer. Balans har frågat ett antal intressenter om de anser att revisorn gör det som de förväntar sig av honom eller henne. Svaren är sällan entydiga. Entreprenören menar att revisorns tjänster är dyra för ett mindre men växande bolag. Börsbolags vd:n vill få mer tid att diskutera med revisorn. Revisorsnämnden och Skatteverket är i stort sett nöjda. Bankmannen förklarar att det inte finns något förväntningsgap mellan bank och revisor.

I förra numret av Balans presenterades medlemsstatistik. Det visar sig att medlemmarna blir fler men i genomsnitt äldre. I en ny serie ”Profil i Balans” intervjuades FAR SRS äldsta medlem. I detta nummer har turen kommit till den yngsta medlemmen som är 26-åriga Camilla Almstedt. Hon svarar bland annat på frågan hur hon hunnit med att bli godkänd revisor vid så unga år.

Debatten går vidare om hur en revisionsberättelse ska utformas. Tidigare auktoriserade revisorn Sten Lundvalls inlägg kan även kommenteras på tidningens hemsida. Han menar att information som behövs för bedömning av ett olag inte ska återfinnas i revisionsberättelsen. Riksrevisorn Lennart Grufberg ger sig in i debatten om Sida och kritiken av biståndsprojekt. Han svarar bland andra FAR SRS och anser att alla fortsättningsvis bör hålla sig till sakfrågan.

Kortare noteringar återfinns alltid längst fram i tidningen. I detta nummer handlar det exempelvis om rekryteringsbehovet på storbyråerna. Dessutom noteras att de fyra största byråerna har bytt eller inom kort kommer att byta vd. Att den nya redovisningssektionen snabbt tagit sjumilasteg konstateras också. Under Aktuell information finns namnen på nästan 300 redovisningskonsulter som i en första omgång valts in i organisationen!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...