Förväntningsgapet är temat i detta nummer. Balans har frågat ett antal intressenter om de anser att revisorn gör det som de förväntar sig av honom eller henne. Svaren är sällan entydiga. Entreprenören menar att revisorns tjänster är dyra för ett mindre men växande bolag. Börsbolags vd:n vill få mer tid att diskutera med revisorn. Revisorsnämnden och Skatteverket är i stort sett nöjda. Bankmannen förklarar att det inte finns något förväntningsgap mellan bank och revisor.

I förra numret av Balans presenterades medlemsstatistik. Det visar sig att medlemmarna blir fler men i genomsnitt äldre. I en ny serie ”Profil i Balans” intervjuades FAR SRS äldsta medlem. I detta nummer har turen kommit till den yngsta medlemmen som är 26-åriga Camilla Almstedt. Hon svarar bland annat på frågan hur hon hunnit med att bli godkänd revisor vid så unga år.

Debatten går vidare om hur en revisionsberättelse ska utformas. Tidigare auktoriserade revisorn Sten Lundvalls inlägg kan även kommenteras på tidningens hemsida. Han menar att information som behövs för bedömning av ett olag inte ska återfinnas i revisionsberättelsen. Riksrevisorn Lennart Grufberg ger sig in i debatten om Sida och kritiken av biståndsprojekt. Han svarar bland andra FAR SRS och anser att alla fortsättningsvis bör hålla sig till sakfrågan.

Kortare noteringar återfinns alltid längst fram i tidningen. I detta nummer handlar det exempelvis om rekryteringsbehovet på storbyråerna. Dessutom noteras att de fyra största byråerna har bytt eller inom kort kommer att byta vd. Att den nya redovisningssektionen snabbt tagit sjumilasteg konstateras också. Under Aktuell information finns namnen på nästan 300 redovisningskonsulter som i en första omgång valts in i organisationen!