Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Storbyråerna slår nya rekryteringsrekord

Det är fortsatt strålande tider för den som vill arbeta inom revisionsbyråbranschen. Samtliga större byråer kommer att nyanställa under året och behov av ny personal finns inom alla affärsområden.

Ernst & Young, som i dagsläget har 2 100 anställda i Sverige, räknar med att nyanställa runt 360 personer under året.

– Duktiga och professionella medarbetare leder till ett högt anseende och ökad efterfrågan på våra tjänster. Det är anledningen till att vi växer, säger Torsten Lyth, avgående vd för Ernst & Young.

På KPMG är situationen likartad och byrån räknar med att nyanställa cirka 350 personer under 2008. Rekryteringsbehovet finns inom samtliga affärsområden; revision, skatt och rådgivning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) upplever ett stort rekryteringsbehov inom alla delar av verksamheten. Totalt räknar man med att rekrytera runt 350 personer under året. Behovet finns.

Byrå

Nyrekrytering 2008

Ernst & Young

360

KPMG

350

ÖPwC

350

Lindebergs

250

Deloitte

200

BDO

 50

SET

15–20 (uppgiften avser Stockholm)

Deloitte räknar med att nyanställa cirka 200 personer under 2008. Dock är denna siffra något rörlig främst beroende på konjunkturutvecklingen.

– Vi har just nu en hög tillväxttakt och en tämligen låg personalomsättning, vilket ger oss ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Under 2007 har vi tagit ombord 230 nya medarbetare, säger Camilla Samuelson som är rekryteringsansvarig på Deloitte.

Särskilt stort är behovet av unga revisorer till affärsområdet audit, som står för huvuddelen av Deloittes verksamhet. Vidare växer affärsområdet tax kraftigt. Trenden är densamma inom byråns minsta affärsområde financial advisory.

– Rekryteringsbehovet gäller främst Stockholm, Göteborg och Malmö men vi ser också ett allt större behov till våra mindre kontor i övriga landet, säger Camilla Samuelson.

SET i Stockholm planerar att anställa cirka 15–20 personer under 2008. Sett till hela Sverige är siffran uppskattningsvis den dubbla. Nyanställningarna kommer framför allt att ske inom affärsområdet revision, men relativt sett är det inom resterande affärsområden, det vill säga skatt, finans och avancerade bokslutsfrågor som behovet av ny personal är störst.

Lindebergs Grant Thornton meddelar att byrån kommer att nyanställa runt 250 personer under 2008. Behovet av ny personal finns inom alla affärsområden.

BDO planerar att nyanställa cirka 50 personer under året. Rekryteringsbehovet är störst inom revision och redovisning.