Innehåll

Balans nr 3 2008

Inledning

En studie vid Handelshögskolan i Umeå visar på regionala skillnader när revisionsplikten avskaffas. Tobias Svanström har kommit fram till att smålandsföretag i högre utsträckning än företag i Norrland och Stockholm kommer att efterfråga revision när plikten avskaffats. Studien indikerar också att slopad plikt kan komma att slå hårt mot mindre revisionsbyråer, vilket i sin tur eventuellt leder till en polarisering i branschen. Tobias Svanström konstaterar också att risken att förlora revisionsuppdrag är större om revision inte kombineras med rådgivningstjänster.

Ett antal fulltecknade auktorisationsdagar har hållits runt om i landet och fler än 300 medlemmar hade vid mitten av februari blivit auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS. Och fler lär de bli. ”Jag har stora förväntningar på den nya redovisningsstandarden” förklarade en deltagare och gjorde sig därmed till talesman för många av sina kollegor.

Skärpta regler för valberedningar är den största förändringen i förslaget till reviderad bolagsstyrningskod, skriver Carl Svernlöv. Han menar att Kollegiet inte har gått så långt som man kunnat med att avskaffa eller förenkla, vilket lett till att koden fortfarande är längre och mer svåröverskådlig än den behöver vara.

I detta nummer intervjuas Göran Tidström, auktor revisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han representerar de nordiska länderna i styrelsen för den internationella revisorsorganisationen IFAC. Hans internationella engagemang är stort och en fjärdedel av arbetstiden går åt till dessa uppdrag.

Bokföringsnämnden har fått en ny sammansättning. Regeringen har i två omgångar utsett nya medlemmar. Efter att Svenskt näringsliv först inte tillfrågats så har organisationen nu åter fått en representant i nämnden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...