Balans nr 3 2008

Noteringar: På linjen

Varför tackade du ja till uppdraget?

Många av våra studenter söker sig till revisionsbranschen och uppdraget i examensrådet är ett sätt för mig att få kunskaper om hur undervisningen kan utvecklas för att vara ännu bättre lämpad för marknadens behov. Dessutom innebär det en möjlighet för mig att fördjupa mig i olika frågor om redovisning, revision och beskattning.

Vad kan du bidra med i examensrådet?

Jag har undervisat i externredovisning, räkenskapsanalys och värdering under en långtid och har således min ämnesmässiga kompetens inom detta område. Jag har även, tillsammans med Henrik Nilsson och Stellan Nilsson, skrivit boken Internationell redovisning – teori och praxis som utkom på Studentlitteratur i höstas. Undervisning och arbetet med boken har gett mig goda insikter om IFRS. Dessutom hoppas jag att de erfarenheter jag fått från att göra tentamina i universitetsvärlden är till nytta.

Stefan Sundgren, professor i redovisning och revision vid Handelshögskolan i Umeå. Ny ledamot i Revisorsnämndens examensråd.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...