Varför tackade du ja till uppdraget?

Många av våra studenter söker sig till revisionsbranschen och uppdraget i examensrådet är ett sätt för mig att få kunskaper om hur undervisningen kan utvecklas för att vara ännu bättre lämpad för marknadens behov. Dessutom innebär det en möjlighet för mig att fördjupa mig i olika frågor om redovisning, revision och beskattning.

Vad kan du bidra med i examensrådet?

Jag har undervisat i externredovisning, räkenskapsanalys och värdering under en långtid och har således min ämnesmässiga kompetens inom detta område. Jag har även, tillsammans med Henrik Nilsson och Stellan Nilsson, skrivit boken Internationell redovisning – teori och praxis som utkom på Studentlitteratur i höstas. Undervisning och arbetet med boken har gett mig goda insikter om IFRS. Dessutom hoppas jag att de erfarenheter jag fått från att göra tentamina i universitetsvärlden är till nytta.

Stefan Sundgren, professor i redovisning och revision vid Handelshögskolan i Umeå. Ny ledamot i Revisorsnämndens examensråd.