Balans nr 3 2008

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på < www. aktiemarknadsnamnden.se >

Uttalande 2008:02

Förlängd Dispens Budplikt (Betting Promotion)

Uttalande 2008:03

Dispens från bud på teckningsoptioner (GTECH – Boss Media)

Uttalande 2008:06

Tillämpning av Leo-reglerna (Sandvik)

Uttalande 2008:07

Styrelsearvode i form av syntetiska aktier

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen

Promemoria om börsers regelverk

To International Federation of Accountants

IAASB's Consultation Paper -Proposed Strategy for 2009–2011

To IFAC

Exposure Draft Proposed Revised and Redrafted ISA 620, Using the Work of an Auditor's Expert, including Conforming Amendments Proposed ISA 500 (Redrafted) Considering the Relevance and Reliability of Audit Evidence