Balans nr 4 2008

Inledning

Nytt för revisorn

Bo Svensson har på uppdrag av regeringen utrett hur revisionsplikten kan avskaffas för små bolag. Han föreslår att 96 procent av de svenska aktiebolagen efter 1 juli 2010 inte längre behöver ha lagstadgad revision. Avskaffad förvaltningsrevision och inskränkningar av revisorns anmälningsplikt om brott är andra nyheter i utredningen som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask den 3 april. Nu väntar en remissomgång.

Antalet särskilda yttranden till revisorsutredningen är många. FAR SRS till hör dem som framför avvikande åsikter på ett antal punkter. Dan Brännström presenterar den centrala kritiken i en debattartikel – som också kan kommen teras på nätet; www.tidskriftenbalans.se. Dessutom går debatten vidare om auktorisering av redovisningskonsulter. Caisa Drefeldt respektive Linda Hansson skriver om vikten av att redovisare har god kompetens.

Professor emeritus Sven-Erik Johansson medverkade för första gången i Balans redan under tidskriftens första år. Det var 1975. I detta nummer skriver han om skyddsnät för nedskrivning av goodwill. Han analyserar konsekvenserna av ett nytt regelsystem med fokus på bedömningen av nedskrivningsrisker.

Den som tycker att detta nummer av tidningen ser annorlunda ut har helt rätt! Layouten har delvis ändrats. Liksom färgskalan. Förändringarna är en naturlig utveckling för en modern tidskrift som vill spegla sin tid. Förhoppningen är dessutom att Balans blivit än mer läsvänlig.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...