Balans nr 4 2008

Inledning

Nytt för revisorn

Bo Svensson har på uppdrag av regeringen utrett hur revisionsplikten kan avskaffas för små bolag. Han föreslår att 96 procent av de svenska aktiebolagen efter 1 juli 2010 inte längre behöver ha lagstadgad revision. Avskaffad förvaltningsrevision och inskränkningar av revisorns anmälningsplikt om brott är andra nyheter i utredningen som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask den 3 april. Nu väntar en remissomgång.

Antalet särskilda yttranden till revisorsutredningen är många. FAR SRS till hör dem som framför avvikande åsikter på ett antal punkter. Dan Brännström presenterar den centrala kritiken i en debattartikel – som också kan kommen teras på nätet; www.tidskriftenbalans.se. Dessutom går debatten vidare om auktorisering av redovisningskonsulter. Caisa Drefeldt respektive Linda Hansson skriver om vikten av att redovisare har god kompetens.

Professor emeritus Sven-Erik Johansson medverkade för första gången i Balans redan under tidskriftens första år. Det var 1975. I detta nummer skriver han om skyddsnät för nedskrivning av goodwill. Han analyserar konsekvenserna av ett nytt regelsystem med fokus på bedömningen av nedskrivningsrisker.

Den som tycker att detta nummer av tidningen ser annorlunda ut har helt rätt! Layouten har delvis ändrats. Liksom färgskalan. Förändringarna är en naturlig utveckling för en modern tidskrift som vill spegla sin tid. Förhoppningen är dessutom att Balans blivit än mer läsvänlig.