Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: BFN vill bli fler

Bokföringsnämnden (BFN) vill ha mer pengar till verksamheten. Det framgår av nämndens budgetunderlag till regeringen. ”Redovisningsregler är ett nödvändigt inslag i ett väl fungerande marknadsekonomiskt system och en förutsättning för företagens kapitalförsörjning och beskattningen av företag” skriver BFN. Nämnden menar att väl utformade regler blir än viktigare när revisionsplikten för mindre företag tas bort. Men, fortsätter BFN, man behöver ytterligare två miljoner kronor (totalt 10,3 miljoner) för att driva arbetet framåt i önskvärd takt. En anledning är att bokföringslagen i framtiden kan bli en mer strikt ramlagstiftning som förutsätter kompletterande normgivning och då är det viktigt att nämndens regelpaket har hunnit arbetas fram. Annars står företagen utan vägledning.

För de extra pengarna vill BFN bland annat rekrytera en redovisningsexpert inom IFRS-området.

BFN har under de senaste åren inte förbrukat det anslag man fått. Hur går detta ihop med krav på mer pengar?

BFN:s utgifter består väsentligen av lön och det är ytterligare fast anställda nämnden anser sig behöva. Detta har inte kunna göras ”dels eftersom nämnden inte långsiktigt varit tilldelad anslag som ger utrymme för ytterligare anställningar, dels eftersom nämndens framtida arbetsuppgift varit oklar”.

Hittills har BFN löst situationen med hjälp av inlånad personal och tillfälliga konsulter. En nackdel med detta är enligt nämnden att kompetens försvinner när projekten avslutas. Att både ha råd med fler fast anställda och konsulter vore enligt BFN den optimala lösningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...