Innehåll

Balans nr 4 2008

Debatt

Ur brottsbekämpningsperspektiv ÄR högre krav på redovisningskonsulter mer än välkommet. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen kan dömas för bokföringsbrott till böter eller fängelse.

De allra flesta företagare har inte tid eller tillräckliga kunskaper för att sköta bokföringen och anlitar därför en redovisningskonsult. Om redovisningskonsulten inte heller har tillräckliga kunskaper till att upprätta en korrekt bokföring kan det leda till att bokföringsskyldigheten för företagaren inte uppfylls. Det förekommer tyvärr att bokföring som granskas av polisen och Ekobrottsmyndigheten inte uppfyller kraven på en korrekt bokföring trots att den är upprättad av en anlitad redovisningskonsult. Att ta betalt för en tjänst som man inte är kompetent nog att utföra korrekt är oprofessionellt och näst intill bedrägligt men inte helt ovanligt. Det finns exempel på personer som gått en kvällskurs i databokföring och därefter mot betalning tar sig an uppgiften att upprätta andras bokföring.

Bokföringsskyldigheten åvilar som huvudregel näringsidkaren eller företrädaren för bolaget. Denna skyldighet kan inte delegeras till anlitad redovisningskonsult. Företagaren har alltjämt ett kontrollansvar för att bokföringen upprättas på ett korrekt sätt. I slutändan kan företagaren undgå ansvar om han i god tro anlitat en redovisningskonsult och varken haft uppsåt till brott eller varit oaktsam i sin bokföringsskyldighet men detta är något som måste avgöras i det enskilda fallet. Det är med andra ord oerhört viktigt att den som anlitar en redovisningskonsult ska kunna förlita sig på att denna har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt åtagande. Mot denna bakgrund är det av särskilt stor betydelse att en redovisningskonsult har visat sig kompetent genom att exempelvis ha avlagt ett auktorisationsprov. Precis som Annelie Norkvist skriver måste det ”finnas något som garanterar att redovisningskonsulter kan det som de utger sig för att kunna”. I sådana fall vet företagaren att den han anlitar är dokumenterat kompetent. Anlitar han likväl en icke auktoriserad redovisningskonsult får han stå sitt kast och det torde vara betydligt svårare för honom att undgå straffansvar om bokföringen visat sig innehålla allvarliga fel och brister.

Med auktorisationen bör också följa det goda omdömet att frånsäga sig uppdraget då det inte är möjligt att utföra det korrekt. Alldeles för ofta möjliggör oseriösa redovisningskonsulter en halvdan bokföring genom att lappa och laga då underlag saknas och man kan på goda grunder fråga sig hur ofta de verkligen upplyser sina kunder om att det kan utgöra bokföringsbrott att bokföra affärshändelser utan underlag.

Om revisionsplikten avskaffas är det av än större betydelse att näringsidkaren kan lita på redovisningskonsulten eftersom det inte nödvändigtvis träder in någon revisor som rättar till fel och brister vid bokslutet. En revisor ska inte behöva upptäcka annat än möjligen smärre fel och brister i en bokföring som är upprättad av en redovisningskonsult. Det är inte för sådant företagaren betalar.

Linda Hansson är civilekonom och jur. kand. Hon är sakkunnig vid polismyndigheten i Östergötlands län.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...