Aktiemarknads nämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2008:01

Tolkning budplikt (Proffice)

Uttalande 2008:08

Tolkning budplikt (Boss Media)

Uttalande 2008:04

Dispens från budplikt (MGA – Tilgin)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida www. farsrs.se

To International Accounting Standards Board

IASB Exposure Draft of proposed Amendments to IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards and IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (Fi2008/873)

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter (S2)

Europeiska kommissionens förslag till lagstiftning om behandlingen av försäkring och finansiella tjänster i mervärdesskattehänseende, KOM(2007) 747 slutlig samt KOM(2007) 746 slutlig

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 2 Sharebased Payment and IFRIC 11 IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions, Group Cashsettled Share-based Payment Transactions

Till Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt

Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (Ds 2008:5)

Till Finansinspektionen

Förslag till nya föreskrifter om investeringsfonder (FI Dnr 07-6037)