Balans nr 4 2008

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknads nämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2008:01

Tolkning budplikt (Proffice)

Uttalande 2008:08

Tolkning budplikt (Boss Media)

Uttalande 2008:04

Dispens från budplikt (MGA – Tilgin)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida www. farsrs.se

To International Accounting Standards Board

IASB Exposure Draft of proposed Amendments to IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards and IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (Fi2008/873)

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter (S2)

Europeiska kommissionens förslag till lagstiftning om behandlingen av försäkring och finansiella tjänster i mervärdesskattehänseende, KOM(2007) 747 slutlig samt KOM(2007) 746 slutlig

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 2 Sharebased Payment and IFRIC 11 IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions, Group Cashsettled Share-based Payment Transactions

Till Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt

Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (Ds 2008:5)

Till Finansinspektionen

Förslag till nya föreskrifter om investeringsfonder (FI Dnr 07-6037)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...