Innehåll

Balans nr 5 2008

Inledning: Lyhörd debatt!

Debatten går vidare om utredaren Bo Svenssons förslag att avskaffa revisionsplikten för mindre företag. Hans Börsvik, som under många år arbetat med familjeföretag hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, skriver att han i grunden är positiv till efterfrågestyrd revision. På sikt, menar han, kommer slopandet att vara positivt för svenska företagare.

Karl-Johan Kjöllerström driver egen revisionsbyrå. Han menar att det är ”tack vare revisionen” som revisorer kan ”bistå med kvalificerad rådgivning”.

Debatten har också varit livlig på Balans hemsida. Här går åsikterna isär om utredningens förslag är bra eller dåligt. Någon tror att kostnaderna för samhället kommer att öka. En annan skribent anser att kvalitén på revisionen kommer att sjunka. Medan en tredje kallar utredningens slutsatser för ett uppfriskande förslag.

Eva Törning har utsetts till ordförande i FAR SRS nya kvalitetsnämnd för redovisningskonsulter. Nämnden ansvarar för att i första hand auktoriserade redovisningskonsulter ska kvalitetskontrolleras. De första kontrollerna kommer att utföras under hösten.

Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS, och advokat Olof Nilsson förklarar vad redovisningskonsulter ska tänka på för att inte riskera att dömas för medhjälp till brott. ”Ansvaret för bokföringsbrott är vidsträckt” skriver de.

Självfakturering (enligt EU:s faktureringsdirektiv) innebär att kunden själv sammanställer fakturan för en utförd leverans och sänder den till leverantören för kontroll och bokföring innan betalning sker. Lars Dykert beskriver de legala förutsättningarna för att självfakturering ska kunna tillämpas mellan affärsparter.

Sist men inte minst vill Balans redaktion påminna läsarna om att vi gärna tar emot tips och idéer. Alla förslag är välkomna. Namn på redaktionens medarbetare och mejladresser samt telefonnummer finns på nästa sida.