Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Uttalande om ansvarsfrihet viktigaste frågan på bolagsstämman

Beslutet om att godkänna styrelsens och vd:s förvaltning samt att bevilja ansvarsfrihet är enligt aktieägarna den viktigaste frågan på en bolagsstämma. Det framgår av en rapport som FAR SRS har beställt angående aktieägares syn på ansvarsfrihet för styrelseledamöter och bolagsstämmans betydelse. 75 procent av de tillfrågade aktieägarna anser inte att bolagsstämman ska fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen om revisorn inte gett någon vägledning i frågan.

Totalt har 100 aktieägare i elva stora svenska börsbolag intervjuats. I snitt äger de tillfrågade aktier för 128 000 kronor i bolagen. Rapporten har sammanställts av Anna-Clara af Ekenstam, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Inom en snar framtid kan det dock vara ett minne blott att revisorn ska uttala sig om stämman bör bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller ej. I revisorsutredningens förslag (se Balans nr 4/2008) som överlämnades till regeringen i början av april föreslås att förvaltningsrevisionen avskaffas för samtliga aktiebolag, alltså även för börsnoterade bolag.

Om förvaltningsrevisionen tas bort försvinner också bestämmelserna om att revisorn ska uttala sig om huruvida bolagsledningen ska beviljas ansvarsfrihet. I direktivet till utredningen angavs att det ska bli enklare och billigare att driva företag. Enligt utredaren Bo Svensson står förvaltningsrevisionen för runt tio procent av det totala revisionsarvodet.

Av FAR SRS undersökning framgår även att sextio procent av aktieägarna inte anser att bolagsstämman är viktig och att sjuttio procent aldrig går på bolagsstämman.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...