Rekordmånga har varit inne på Balans hemsida och svarat på ”månadens fråga” som i april handlade om revisorsutredningens förslag om vilka bolag som ska undantas från revisionsplikt (ca 97 procent av alla svenska aktiebolag).

Frågan löd: Tycker du att revisorsutredningens förslag om vilka företag som ska undantas från revisionsplikt är bra?

80 procent svarade nej, 17 procent ja och 3 procent vet ej.

  • Utfallet är inte oväntat med tanke på det stora antalet särskilda yttrande som lämnats [till förslaget], säger Maria Östman, vice ordförande FAR SRS och fortsätter.

  • Den gemensamma nämnaren till varför så många anser att förslaget är dåligt tror jag är att det saknas en konsekvensanalys, dvs. en beskrivning av vad förslaget kommer att innebära för näringslivet och det system för ekonomisk rapportering som vi har.

balans08_5_9

Endast 17 procent tycker att revisorsutredningen förslag om vilka bolag som ska omfattas av revisionsplikt är bra.