I början av april var det premiär for skattesektionens pubkväll som hölls på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm. Ett 40-tal personer deltog.

Det var mycket uppskattat, säger Nina Ljungmark Berglund, ansvarig för skattesektionen hos FAR SRS.

Hon berättar att skattesektionen diskuterar att anordna fler pubkvällar.