Balans nr 5 2008

Revisionsplikten: Hur många företag undantas från lagstadgad revision?

Enligt revisorsutredningen finns det totalt 330 000 registrerade svenska aktiebolag (vid början av 2008) varav 260 000 är aktiva. (Denna siffra är från 2006, eftersom det är möjligt att avgöra omsättning etc. först efter en viss tid. Utredningen använder Statistiska centralbyråns definition av aktivt bolag.)

Enligt bland annat EU:s direktiv måste ett aktiebolag ha revision ifall minst två av tre gränsvärden uppnås. I revisorsutredningen anges i första hand tre olika tänkbara nivåer på gränsvärden:

Lägsta föreslagna gräns

Nettoomsättning 3 mkr, balansomslutning 1,5 mkr, 3 anställda vilket innebär att undantagna från revisionsplikt är: 56% dvs. 185 000 företag av alla AB 65% dvs. 169 000 företag av alla aktiva AB

balans08_5_34a

EU:s gräns för mikroföretag:

Nettoomsättning 9,4 mkr, balansomslutning 4,7 mkr och 10 anställda vilket innebär att undantagna från revisionsplikt är: 70% dvs. 231000 företag av alla AB 80% dvs. 208 000 företag av alla aktiva AB

balans08_5_34b

Utredningens förslag och EU:s maxvärden:

Nettoomsättning 83 mkr, balansomslutning 41,5 mkr, 50 anställda vilket innebär att undantagna från revisionsplikt är: 96% dvs. 317 000 företag av alla AB 97% dvs. 252 000 företag av alla aktiva AB

balans08_5_34c

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...