Balans nr 5 2008

Revisionsplikten: Hur många företag undantas från lagstadgad revision?

Enligt revisorsutredningen finns det totalt 330 000 registrerade svenska aktiebolag (vid början av 2008) varav 260 000 är aktiva. (Denna siffra är från 2006, eftersom det är möjligt att avgöra omsättning etc. först efter en viss tid. Utredningen använder Statistiska centralbyråns definition av aktivt bolag.)

Enligt bland annat EU:s direktiv måste ett aktiebolag ha revision ifall minst två av tre gränsvärden uppnås. I revisorsutredningen anges i första hand tre olika tänkbara nivåer på gränsvärden:

Lägsta föreslagna gräns

Nettoomsättning 3 mkr, balansomslutning 1,5 mkr, 3 anställda vilket innebär att undantagna från revisionsplikt är: 56% dvs. 185 000 företag av alla AB 65% dvs. 169 000 företag av alla aktiva AB

balans08_5_34a

EU:s gräns för mikroföretag:

Nettoomsättning 9,4 mkr, balansomslutning 4,7 mkr och 10 anställda vilket innebär att undantagna från revisionsplikt är: 70% dvs. 231000 företag av alla AB 80% dvs. 208 000 företag av alla aktiva AB

balans08_5_34b

Utredningens förslag och EU:s maxvärden:

Nettoomsättning 83 mkr, balansomslutning 41,5 mkr, 50 anställda vilket innebär att undantagna från revisionsplikt är: 96% dvs. 317 000 företag av alla AB 97% dvs. 252 000 företag av alla aktiva AB

balans08_5_34c